Anketa k rekonstrukci Říčanovy: úpravy nemají být razantní

Rekonstrukce Říčanovy ulice v Břevnově, kterou připravuje hlavní město Praha, vyvolala debatu o podobě navazujícího veřejného prostoru. K návrhům na novou podobu tří křížení ulic uspořádala Praha 6 anketu mezi místními. Nyní bude s investorem řešit zapracování podnětů.

Obyvatelé z Říčanovy ulice a jejího nejbližšího okolí projevili o budoucí podobu svého okolí nebývalý zájem. Nejprve se jich několik desítek sešlo na setkání s představiteli šestkové radnice přímo v terénu, téměř osm desítek se jich pak zapojilo do ankety, kterou následně radnice připravila.

„Praha 6 slouží v tuto chvíli jako prostředník mezi občany a hlavním městem, které je investorem akce. Anketa ukázala, že většina lidí o úpravy stojí, ale v omezeném rozsahu. Věřím, že se nám podaří připravit a vyjednat takové návrhy, aby vyhovovaly požadavkům místních,“ říká starosta Jakub Stárek.

Lidé se v anketě vyjadřovali k architektonickým návrhům na ztvárnění tří křížení ulic s ulicí Říčanovou. Cílem úprav mělo být zejména zklidnění provozu a vznik nových odpočinkových míst. Jako ideální řešení většina z nich shledává v kultivování stávajícího prostoru a vytvoření odpočinkových míst, a to nikoliv formou „ostrůvků“, ale například rozšířením chodníků a případně zelených ploch doplněných o vhodnou výsadbu. Velké obavy panují u většiny respondentů z úbytku parkovacích míst, proto by jich úpravami mělo zmizet co nejméně. Velkým přínosem by bylo také zapuštění kontejnerů na tříděný odpad pod zem. „Děkuji všem, kteří se zapojili do participačního procesu. I přestože byly některé pohledy místních protichůdné, podařilo se získat většinový názor, ze kterého lze vycházet pro další jednání,“ uvedl starosta Stárek.

TZ Praha 6