V Břevnově proběhlo setkání k rekonstrukci ul. Říčanova

Ve středu 25. ledna proběhlo v podvečerních hodinách očekávané setkání zástupců MČ Praha 6 s obyvateli Břevnova v místě plánované rekonstrukce a revitalizace Říčanovy ulice a přilehlých náměstíček.

V 17 hodin se na prvním ze tří prostranství, v křížení ulic Říčanova a 8. listopadu, sešla řada místních obyvatel, kteří přišli společně se starostou MČ Praha 6 Jakubem Stárkem (ODS), radním pro dopravu Ondřejem Matějem Hrubešem (ODS), vedoucím oddělení koncepce a územního rozvoje a vedoucí odboru dopravy a životního prostředí prodiskutovat navržený projekt revitalizace veřejného prostranství a podat návrhy a podněty na vylepšení místa, ve kterém právě oni žijí.  

Moderování ozvučené diskuze se ujal uvolněný zastupitel pro participaci Oldřich Kužílek (STAN). I přes chladné podvečerní počasí a prvotní nedůvěru v konstruktivní diskuzi se podařilo najít společnou řeč při procházce Říčanovou ulicí. Občané měli příležitost neformálně si popovídat se zástupci MČ Praha 6 o všem, co je trápí. Procházka byla zakončena na největším z tzv. náměstíček, v křížení ulic Říčanova-Řečického, kde MČ Praha 6 představila projekt rekonstrukce Říčanovy ulice na vystavených panelech.

Zástupci MČ Praha 6 vyzvali přítomné občany, aby se k návrhu vyjádřili i písemně a zmínili svá přání a obavy. „Jsem rád, že na setkání přišli desítky místních obyvatel, kteří žijí v Říčanově ulici a jejím okolí. Na místě totiž zaznívaly i zcela opačné názory, než jsem slyšel od místních spolků na prosincovém zastupitelstvu a dalších navazujících jednání,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní pro dopravu MČ Prahy 6.

Obyvatelé, kteří neměli možnost se tohoto setkání účastnit a rádi by se také k projektu vyjádřili, mohou do 3. 2. 2023 posílat své návrhy a komentáře emailem k referentce participace Halině Himmelové na hhimelova@praha6.cz , nebo mohou využít ankety, která je zřízena na webu MČ Praha 6.