Setkání s občany k rekonstrukci Říčanovy ulice a revitalizaci náměstíček

MČ Praha 6 a starosta Jakub Stárek zvou místní obyvatele ve společnému setkání na téma rekonstrukce Říčanovy ulice a související revitalizace tří břevnovských náměstíček. Setkání se uskuteční přímo v terénu 25. ledna od 17 hodin. Sraz na rohu ulic Říčanova a 8. listopadu.

Říčanova ulice, jejíž součástí náměstíčka jsou, je majetkem hlavního města Prahy. To prostřednictvím své správcovské organizace TSK připravilo projekt na rekonstrukci, která spočívala pouze v opravách povrchů. Praha 6 to vnímá jako promarněnou šanci na revitalizaci městského prostoru, proto z vlastní iniciativy nechala připravit pracovní návrhy na vylepšení podoby náměstíček, které dá k dispozici projektantovi stavby.

Ještě předtím se k návrhům mohou vyjádřit i místní obyvatelé. Postřehy veřejnosti na drobné úpravy či umístění mobiliáře se pokusí nechat do návrhů zapracovat. Své komentáře lidé mohou již nyní směřovat emailem k referentce participace Halině Himmelové na hhimmelova@praha6.cz.

Setkání se uskuteční formou procházky v řešeném území.

TZ MČ Praha 6