Starosta Prahy 6 informuje občany o rekonstrukci ul. Říčanova

Otevřený dopis Jakuba Stárka (starosty Prahy 6) občanům Břevnova – téma: rekonstrukce ul. Říčanova

Vážení,

rád bych vás informoval o vývoji rekonstrukce břevnovských náměstíček, o které jsme společně diskutovali na lednovém setkání v Břevnově. Ještě jednou bych vám rád poděkoval za vaše podněty a připomínky, které jsme za MČ Praha 6 využili jako podklad pro další jednání s TSK, coby správcem komunikace. Ve zkratce se jednalo o následující úpravy:

U náměstíčka 8. listopadu x Říčanova, by mělo dojít pouze k instalaci zapuštěné kontejnerové stanice a úpravě vozovky tak, aby byla ideálně ponechána všechna parkovací místa. U náměstíčka Řečického x Říčanova by mělo dojít k prodloužení stávajícího parku směrem do nitra náměstíčka. V případě náměstíčka Dvořeckého x Říčanova by se prostor před kavárnou a galerií Kuzebauch měl stát součástí rekreační zóny náměstí. Průjezd aut oběma směry a parkování by tak bylo možné v severní části náměstí (dál od galerie). Celá ulice Říčanova pak dostane nový povrch.

Po komunikaci s TSK, a s ohledem na požadavky spíše jednodušších řešení jednotlivých ploch, byl osloven projektant komunikace, spol. SUDOP Praha, a.s., s žádostí o zpracování technické studie nového provedení náměstíček. Jako podklad bylo předáno shrnutí připomínek z veřejného projednání (viz výše). Dokumentace bude obsahovat technické řešení včetně návrhu nutných přeložek, vzorové příčné řezy, umístění veřejného osvětlení, sadové úpravy a řešení odvodnění komunikace u jednotlivých náměstíček. Termín odevzdání technické studie je do 31.3 2024.

Po obdržení studie vás budu prostřednictvím emailu informovat o dalších krocích.

S pozdravem

Jakub Stárek
starosta Prahy 6