Stavba tramvajové tratě od února výrazně omezí dopravu na Evropské

Stavba nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina se od 1. února rozšiřuje na Evropskou ulici, kde kvůli tomu dojde k výraznému omezení automobilové dopravy. Místo dvou pruhů v každém směru zde budou mít vozidla k dispozici pouze jeden pruh.

Práce na Evropské potrvají až do letošního podzimu a rozděleny jsou do čtyř etap. Nikdy nedojde ke kompletnímu uzavření této důležité komunikace, vždy zůstane průjezdná jak směrem do centra, tak z centra, ovšem s výrazným omezením. Zároveň zůstane po celou dobu zajištěna dopravní obslužnost této lokality.

„Každá stavba vyvolává omezení. Tento rok bude náročný pro občany Liboce a Ruzyně. Ale věřím, že nová tramvajová trať zvýší životní komfort v těchto lokalitách. Obyvatelé Dědiny se v budoucnu dostanou přímou tramvají nejen do Dejvic, ale také na náměstí Republiky, či na Újezd. Zároveň děkuji dopravnímu podniku za zvýšení informovanosti ohledně plánovaných etap stavby,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu MČ Praha 6.

Zdroj: DPP

První etapa na Evropské začíná 1. února a potrvá do 15. dubna. Dojde k obousměrnému přerušení provozu tramvají v krátkém úseku mezi smyčkou Divoká Šárka a následující zastávkou Vozovna Vokovice.

Omezení ovšem čeká i na řidiče automobilů, a to zhruba na šesti stech metrech od křižovatky s Vlastinou zhruba po křižovatku s ulicí Za Vokovickou vozovnou. Automobilová doprava bude v tomto úseku svedena do pruhu směr centrum v režimu 1+1. S komplikacemi, které to přinese, by měli počítat hlavně lidé mířící na letiště. „Cestujícím, kteří pojedou na Letiště Václava Havla Praha, doporučujeme, aby si nechali dostatečnou časovou rezervu alespoň třicet minut, případně mohou využít alternativní spojení metrem linkou B přes stanici metra Zličín a následně autobusovou linkou 100,“ radí Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Co se mění od 1. února?

Na začátku února začne Subterra, dodavatel stavby, s výkopovými pracemi na přeložkách inženýrských sítí. Po jejich dokončení dojde k samotné stavbě tratě v Evropské ulici, a především jejímu napojení na smyčku Divoká Šárka. To si vyžádá tyto změny v dopravě:

Tramvajové linky

Obousměrně bude přerušený provoz v úseku Divoká Šárka – Vozovna Vokovice.

 • Linka 26 skončí v zastávce Vozovna Vokovice, tramvaje se budou otáčet přímo ve vozovně.
 • Linka 20 bude zkrácena do obratiště a zastávky Červený vrch.

Během této etapy nebude zavedena náhradní autobusová doprava. Dopravní podnik doporučuje využít spoje stávajících autobusových linek.

Omezení automobilové dopravy

Během první etapy bude pro veškerou dopravu uzavřena Evropská ulice ve směru z centra zhruba v šestisetmetrovém úseku od křižovatky s ulicí Za Vokovickou vozovnou po křižovatku s Vlastinou ulicí. Doprava z centra bude na začátku omezení převedena do protisměru – tedy do části vedoucí nyní do centra – kde bude zachován provoz v uspořádání 1+1, jeden pruh povede do centra, jeden z centra, přičemž jednotlivé pruhy budou od sebe oddělené.

Před tímto úsekem a za ním, tedy za křižovatkou s Vlastinou ulicí, se nic nemění, to znamená, že ve směru do centra zůstane před i za omezením zachován vyhrazený pravý jízdní pruh pro autobusy, vozidla IZS a taxíky.

Dopravní omezení v tomto úseku Evropské si také vyžádá úpravu, respektive omezení vjezdu a výjezdů z bočních ulic.

Ve směru do centra:

 • Z Evropské neodbočíte vlevo, vpravo odbočíte do ulic Přední, Libocká a Za Vokovickou vozovnou.
 • Výjezd z oblasti jižně od Evropské ulice na samotnou Evropskou bude možný pouze z ulic Špotzova, Libocká a Za Vokovickou vozovnou, v obou případech pouze vpravo směr centrum.
 • V Jenečské ulici bude dopravním značením upraven provoz tak, aby byla od vozovny Vokovice ve směru z centra průjezdná až do Libocké ulice, kde bude možné odbočit vlevo i vpravo.

Směr z centra:

 • Obdobně ve směru z centra nebude možné odbočovat vlevo, vpravo bude možné odbočovat pouze do ulice Divoká Šárka. Výjezd z této ulice na Evropskou pak bude možný pouze vpravo, směr z centra.

Vokovický hřbitov:

 • Příjezd k vokovickému hřbitovu bude možný pouze ve směru z centra. V místě převedení dopravy z centra do protisměru bude možné pokračovat rovně pouze na parkoviště u hřbitova. Výjezd z parkoviště bude možný dle vyznačeného dopravního značení pouze ve směru z centra.

Ve Vlastině a Drnovské práce pokračují

Stavební práce, které začaly loni na podzim, zatím probíhaly zejména ve Vlastině ulici a podél Drnovské. Překládaly se zde inženýrské sítě, probíhaly terénní úpravy, pokládaly první pražce a kolejnice a také bylo třeba postavit novou měnírnu u budoucí smyčky Dědina. V těchto ulicí práce budou i nadále pokračovat, musí dojít k napojení od obratiště Divoká Šárka po odbočení do Vlastiny.

Přestavbou projde také stávající smyčka Divoká Šárka. Zruší se vnější kolej, která zasahuje do přírodního parku Šárka – Lysolaje. Vnitřní kolej se pouze upraví. V místě smyčky vznikne výstupní i nástupní zastávka. Kromě toho Dopravní podnik využije výluky tramvajového provozu a zrekonstruuje trať v úseku od obratiště po křižovatku s ulicí Za Vokovickou vozovnou. V samotném závěru proběhne také celková rekonstrukce vozovek v Evropské ulici v úseku stavby nové tramvajové tratě. Díky tomu se po skončení prací mimo jiné výrazně zlepší přejezd přes koleje na odbočce do smyčky Divoká Šárka.

Další postup výstavby

Druhá etapa prací začne v sobotu 15. dubna a potrvá zhruba do konce května.

 • Od 15. dubna bude obnoven tramvajový provoz do smyčky Divoká Šárka.
 • V dalších etapách už stavba nové tratě provoz tramvají v oblasti Evropské ulice neomezí s jedinou výjimkou, a to bude některý z prodloužených podzimních víkendů, kdy proběhne napojení trolejového vedení nové tratě do stávající sítě.
 • Omezení pro automobilovou dopravu na Evropské ulici se zkrátí pouze na úsek od křižovatky s Vlastinou po křižovatku s Libockou ulicí.
 • Od třetí etapy, která potrvá zhruba měsíc od konce května do konce června, bude provoz na Evropské ulici prohozen. Uzavřen bude úsek v část do centra, doprava v režimu 1+1 se převede do opačného směru. V tomto období nebude možné z Evropské vjíždět do Libocké ulice, ani z ní vyjíždět.

Zpoždění kvůli předsednictví

Podle projektu a původního harmonogramu ke stavebnímu povolení měly práce na Evropské ulici začít už v loňském roce, ale odložily se kvůli předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Přednost dostaly státní zájmy, tedy zajištění průjezdnosti Evropské ulice pro zahraniční delegace bez zbytečných omezení.

„Stavba se tím bohužel nejspíše prodlouží a zcela jistě prodraží. Na její výstavbu Dopravní podnik získal dotace v rámci Operačního programu Doprava 2 Evropské unie. Prostředky z dotace lze ale využít pouze na investice zrealizované na této stavbě do konce letošního června. To, co bychom prostavěli na Evropské ulici v loňském roce, bychom mohli v dotaci uplatňovat. Tím, že na Evropské začínáme až letos, a i když se budeme snažit celý projekt maximálně urychlit, nikoliv však na úkor kvality, stavba na Evropské potrvá minimálně do podzimu,“ konstatuje Jan Šurovský z Dopravního podniku.

TZ DPP, foto MHD86.cz