Břevnovská náměstíčka budou sloužit lidem

Plánovaná rekonstrukce Říčanovy ulice v Břevnově se stala motivací pro revitalizaci tří břevnovských náměstíček. Zatímco dosud sloužila spíše jako parkovací plocha bez významného přínosu, po úpravách by se měla stát atraktivním veřejným prostorem.

Říčanova ulice, jejíž součástí náměstíčka jsou, je majetkem hlavního města Prahy. To prostřednictvím své správcovské organizace TSK připravilo projekt na rekonstrukci, která spočívala pouze v opravách povrchů. „Byla by to velká škoda, všechna tři místa v sobě mají velký potenciál. Proto jsme prosadili, aby se z nich stala opravdová náměstíčka s lavičkami, stromy nebo záhony,“ říká k tomu starosta Prahy 6 Jakub Stárek. V takřka šibeničním termínu pak Praha 6 z vlastní iniciativy a na své náklady oslovila vybrané architekty, kteří předložili pracovní návrhy na budoucí podoby náměstíček. Každé by tak dostalo svoji originální tvář. Náměty na zlepšení těchto veřejných míst Praha 6 plánuje předat projektantovi stavby.

Ještě předtím se k návrhům mohou vyjádřit i místní obyvatelé. Setkání s veřejností se uskuteční přímo v terénu 25. ledna od 17 hodin, začátek procházky bude v křížení Říčanovy ulice s ulicí 8. listopadu. „Přivítáme postřehy veřejnosti na drobné úpravy či umístění mobiliáře, které se pokusíme nechat do návrhů zapracovat,“ doplňuje radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš. Své komentáře lidé mohou již nyní směřovat emailem k referentce participace Halině Himmelové na hhimmelova@praha6.cz.

Setkání s veřejností

nad návrhy na úpravu náměstíček v ulici Říčanova

25. ledna v 17 hod.

roh ulice Říčanova a 8. listopadu

TZ Praha 6