Setkání se zástupci Břevnova

Na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 6 se některé interpelace týkaly rekonstrukce ulice Říčanova v Břevnově. Ještě ten den jsem se domluvil s dvěma obyvateli bydlícími v lokalitě na osobní schůzce v období mezi Vánocemi a Silvestrem.

Na schůzku dorazili čtyři občané bydlící v blízké vzdálenosti ulice Říčanova. Ti na schůzku vzali zástupce spolků Pro Břevnov, Pěšky městem a dopravního projektanta, který se spolkem Pěšky městem pravidelně spolupracuje.

Na schůzce jsem si vyslechl nejrůznější nápady. Například, že by bylo dobré uzavřít náměstíčka pro dopravu, nezprůjezdnit ulici Říčanova a prostor náměstíček-křižovatek ponechat pouze pro pěší, či uzavřít v této oblasti jiné komunikace.

Možná zástupci spolků očekávali, že jim na jednání v kanceláři slíbím některé jejich požadavky. Nestalo se. Vyslechl jsem si jejich podněty a dále sdělil, že důležité budou také podněty, které přijdou od obyvatel e-mailem, nebo je přijdou sdělit osobně na setkání v Říčanově ulici, které se bude konat 25. listopadu.

Považuji za důležité, aby případné podněty vycházeli z přání většiny obyvatel ulice Říčanova a dotčených uličních bloků.

Setkání s občany Břevnova připravuje městská část na středu 25. ledna 2023, v 17 hodin, křižovatka ulic Říčanova a 8. listopadu.

Své podněty k rekonstrukci ulice Říčanova můžete již nyní směřovat emailem k referentce participace Halině Himmelové na hhimmelova@praha6.cz.