Rada MČ Praha 6 zřídila Komisi-pracovní skupinu k TT Dědina

Rada městské části Praha 6 na svém 8. jednání 12 . prosince poradní Komisi-pracovní skupinu k tramvajové trati na Dědinu.

Komise-pracovní skupina bude mít za úkol řešit podněty a problémy, které přináší stavba tramvajové trati na Dědinu. Realizaci a průběh stavby, přístupnost budoucích zastávek MHD a jejich provedení, problematiku parkování po dobu výstavby aj. Komise-pracovní skupina zanikne 3 měsíce po zahájení pravidelného provozu tramvají na Dědinu.

Složení Komise-pracovní skupiny tramvajová trať na Dědinu:
Ing. Jaromír Prouza /ODS/ – předseda
Ing. Lukáš Novák /Zelení/
Mgr. Martin Suchan /Piráti/
Ing. Martin Fafejta /ROPID/
Ing. Filip Jiřík /DPP/
Ing. arch. Václav Brejška /architekt a asistent náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy/