Data z měřičů cyklodopravy v Praze 6: Více než 155 tisíc průjezdů v roce 2023

Díky instalaci čítačů průjezdů na kolech má Praha přehled o vytíženosti cyklotras. Na Šestce projelo během roku 2023 ulicí Pelléova skoro sedmdesát tisíc lidí a na Podbabské přes šestaosmdesát tisíc.

Praha, jako historické a turistické centrum, je městem s hustou dopravní sítí a vysokou koncentrací obyvatel a návštěvníků. V posledních letech se metropole zaměřuje i na podporu alternativních způsobů dopravy, zejména cyklodopravy.

Použití kola na krátké vzdálenosti ve městě bývá nejrychlejší a nejflexibilnější variantou. Proto město zvolilo metodu počtu průjezdů cyklistů a naistalovalo sčítače, aby poskytovaly data o aktuální vytíženosti cyklotras. Díky čítačům je však možné také monitorovat, kde a jak je potřeba doplnit cyklistickou infrastrukturu.

Co nám říkají data z cyklosčítačů o trase Pelléova a Podbabská? Během celého roku 2023 projelo na Pelléově 69 163 cyklistů, zatímco na Podbabské 86 582. Nejvytíženějšími měsíci byly jednoznačně květen, červen a září. Nejméně průjezdů pak bylo detekováno v listopadu a prosinci. Pokud se ale podíváme na denní počty průjezdů, je patrné, že cyklodoprava je spíše doplňkovým způsobem dopravy v porovnání s počty pěších, cestujících v MHD, či automobilů.

Četnost jízd a jejich rozložení shrnuje níže uvedená tabulka:

PelléovaPrůměrný počet jízd na denPodbabskáPrůměrný počet jízd na den
Leden3567115264285
Únor3464123221479
Březen42371363282105
Duben50521686328210
Květen783325213 812445
Červen853428411 989399
Červenec730423512 801412
Srpen605419511 254363
Září827127514 118470
Říjen80582594567147
Listopad4590153158152
Prosinec212968199464