Změny v zónách placeného stání

Osm let regulují parkování na šestce zóny placeného stání. První modré čáry se objevily v ulicích Dejvic a Bubenče 1. dubna 2016, o měsíc později následovaly část Vokovic a Veleslavína. Během několika let se rozšířily i na další lokality, v současnosti už platí téměř na celém území Prahy 6. Zóny placeného stání a pravidla pro ně vyhlašuje po dohodě s městskými částmi magistrát hlavního města.

Cílem zavedení placených zón bylo zajistit lepší parkování místním, tedy obyvatelům a podnikatelům z Prahy 6, a naopak omezit parkování obyvatel jak z jiných částí hlavního města, tak lidí dojíždějících do Prahy pracovat. Proto byla parkovací místa rozdělena do tří zón:
⟶ Modrá – parkovat tady mohou pouze rezidenti, podnikatelé nebo vlastníci nemovitostí. Ostatní si tady mohou zaplatit stání na jednu až tři hodiny.
⟶ Fialová – neomezeně zde mohou parkovat opět obyvatelé a podnikatelé z Prahy 6, ostatní si tady mohou zaplatit stání maximálně na 24 hodin.
⟶ Oranžová – neplatí zde dlouhodobé parkovací oprávnění.
Maximální povolená doba je vždy k nalezení na dopravní značce. Tato místa se nacházejí v Praze 6 pouze před radnicí.

Místa pro rezidenty v Praze 6 převládají. V lednu letošního roku evidovala Technická správa komunikací na území Prahy 6 celkem 27202 parkovacích míst. Pouze pro rezidenty, tedy do modré zóny, bylo zařazeno 18640. Do fialové zóny spadalo 8557. Oranžových návštěvnických míst se na šestce nachází pouze pět.

Zóny placeného stání se nyní nacházejí skoro na celém území Prahy 6 s výjimkou její západní části. Bez placení tak lze stále zaparkovat například v části Ruzyně, Horní Liboci, na Bílé Hoře, v Malém Břevnově. Přesné vymezení najdete v gis.praha6.cz.

Počet parkovacích míst se mění, a to nejen rozšiřováním zón placeného stání, ale například v závěru loňského roku městská část rozhodla o zrušení více než desítky takzvaných vyhrazených parkovišť, tedy míst určených například pro zásobování, a o jejich převedení do rezidenčního a návštěvnického parkování. Ke změně došlo na frekventovaných místech mimo jiné v ulicích Kafkova, Václavkova, Vítězné náměstí, Technická, Na Pískách, Bubenečská, Muchova a podobně.

Dalším způsobem, jak vyčlenit maximum parkovacích míst pro automobily, je zavedení speciálních stání pro jednostopá vozidla. Na šestce už jich najdete více než dvacet, a to hlavně v Dejvicích a Bubenči. Pro jejich parkování radnice volí málo využívané plochy či slepá ramena chodníků a vozovek. Motorky a kola tak zbytečně nezabírají klasická parkovací místa pro automobily. Seznam parkovacích míst pro jednostopá vozidla najdete pod stejnojmennou záložkou v gis.praha6.cz.

Změna po osmi letech
Systém zón parkovacích stání funguje v téměř nezměněné podobě osm let. Na začátku letošního roku představilo hlavní město změny v parkování a nechává městské části, aby se k nim vyjádřily.

Prahy 6 a jejích obyvatel se týká především větší ochrana modré zóny, ta by měla být nově výhradně určena pro parkování rezidentů. Návštěvníci už si nebudou moci zaplatit hodinové parkování nerezidenta v modré zóně přes mobilní aplikaci a budou moci parkovat pouze ve fialových a oranžových zónách, tato možnost ale zůstane zachovaná i pro rezidenty. „Návrh, aby modré zóny sloužily pouze pro rezidenty a pro návštěvy byly určené smíšené fialové zóny, Praha 6 podporuje. Zároveň bychom uvítali, kdyby hlavní město zvýšilo počet odtahů vozidel, které v zónách parkují neoprávněně. To by zvýšilo respektování zón ze strany řidičů. V současné době se v průměru odtahuje jedno vozidlo denně, což je při velikosti Prahy 6 žalostně málo,“ říká radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).

K dalším novinkám by mělo patřit zavedení možnosti takzvaného hodinového kreditu rezidenta, tedy cílených pozvánek pro parkování například pozvaných řemeslníků, rodinných příslušníků a návštěv na modré zóně. Návrh předpokládá, že místní by si mohli koupit takzvaný kredit rezidenta a díky němu poskytnout návštěvám parkování v modré zóně ve výši 120 hodin ročně, a to v okolí do 400 metrů od místa svého bydliště. Jakmile by návštěva dorazila, parkování na požadovanou dobu by se zaplatilo online. Aby bylo možné tento návštěvnický kredit realizovat, musela by se Praha 6 rozdělit na menší části nebo stanovit vzdálenost od místa bydliště, kde by takový kredit platil, aby se nestalo, že lidé s trvalým bydlištěm v Ruzyni využijí kredit pro návštěvu parkující v Bubenči.

V návrhu se také objevuje možnost nově si zakoupit celoměstské paušální oprávnění k parkování ve fialových zónách po celé Praze nebo zásobovací parkovací oprávnění pro krátkodobé parkování v modrých zónách. Mezi navrženými novinkami je i měsíční parkovné, takzvaná subskripce – řidič nebude nucen zaplatit roční parkovné, ale bude ho moci platit v měsíčních intervalech. Pokud za daný měsíc včas nezaplatí, oprávnění bude neplatné. Tuto možnost budou mít návštěvníci i rezidenti.

Nelze však očekávat, že by tyto novinky problém s nedostatkem parkovacích míst jak v Praze 6, tak celém hlavním městě vyřešily. Podle Vratislava Fillera, člena komise – pracovní skupiny k bezpečnosti silničního provozu BESIP a také spolku Auto*Mat, je potřeba dostat do rovnováhy nabídku a poptávku po parkování na ulici. „Přetlak na parkovací místa je do značné míry daný tím, že se dostatečně nepostihuje černé parkování a ceny v zónách jsou příliš nízké na to, aby přetlak poptávky zřetelně regulovaly. Komerční cena za parkovací místo se pohybuje kolem padesáti tisíc korun ročně, čtyřicetkrát víc, než kolik dnes stojí rezidenční parkování. Ještě méně výhodné pro město je stavět parkovací domy, tam jedno stání vyjde zhruba na milion korun,“ říká Vladimír Filler.

Příjmy pro městskou část
Zavedení zón placeného stání má především regulovat množství aut parkujících v ulicích Prahy 6 a zvýhodňovat zdejší obyvatele, majitele nemovitostí a podnikatele. Proto také rezidenti platí za parkování za první auto 1200 korun ročně, tedy stokorunu měsíčně, senioři nad 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P dokonce jen 360 korun ročně. Za druhé vozidlo platí všichni sedm tisíc korun.

Pro návštěvníky hodinová sazba činí 10 až 50 korun podle lokality. Tato částka se také léta neměnila, až loni na podzim se na Hradčanech na základě podnětů místních obyvatel zvýšila sazba za hodinové parkování na 50 korun, letos od začátku roku došlo ke zvýšení ceny návštěvnického parkování v centrální části Dejvic a Bubenče, také na 50 korun za hodinu. Další změna se připravuje od dubna na Bělohorské ulici a také v okolí OC Bořislavka, kde bude stát hodina návštěvnického parkování 40 korun. Ve druhém případě ale mohou lidé využít garáže obchodního centra, kde jsou první dvě hodiny parkování zdarma.

Zóny placeného stání ovšem nejen regulují množství aut odstavených v ulicích, ale zároveň se stávají velkým zdrojem peněz pro radniční rozpočet. Městská část získává peníze jak za parkovací oprávnění, které platí místní a návštěvníci, tak z pokut za nezaplacené či špatné parkování. Městská část je investuje zpět do veřejného prostoru – na údržbu a opravu chodníků, péči o zeleň a veřejná prostranství a podobně. „Vybrané finanční prostředky měsíčně odvádíme hlavnímu městu, které poté vrací městským částem padesát procent z vybrané částky plus jim uhradí náklady na provoz výdejny,“ říká radní pro ekonomiku a finance Zdeněk Hlinský (ODS). Nejde přitom o malé částky, od zavedení zón placeného stání jsou to stovky milionů korun. V roce 2017 částka činila skoro 27 milionů korun. Na podobné sumě se příjmy držely až do roku 2020. V roce 2021 a 2022, který je jako poslední vyúčtovaný, příjmy z placeného parkování vzrostly na 37, ­respektive 39,5 milionu korun. Po započtení letošního roku tak příjmy přesahují dvě stě milionů korun. K tomu je ale třeba přičíst ještě peníze za zaplacené pokuty za špatné nebo ­nezaplacené parkování. Ty se opět počítají v desítkách milionů korun, například v roce 2021 to bylo skoro 32 milionů korun, v roce 2022 částka dosáhla 26,8 milionů a loni 24,5 milionů korun.

Vymáhání pokut se mění
Monitorovací vůz, kontrolující zóny placeného stání, najezdí měsíčně po Praze 6 přibližně deset a půl tisíce kilometrů. „Z Prahy 6 momentálně nemáme objednávku na to, abychom v některé lokalitě zintenzivnili monitoring, kontroly probíhají ve standardním režimu na celém území městské části. „Za jeden kalendářní měsíc zaznamenáme přibližně šest až sedm tisíc podezření na přestupek spojený s parkováním,“ říká Barbora Lišková, tisková mluvčí Technické správy komunikací, která monitorování provádí.

Praha 6 při tom zaznamenává více než padesátiprocentní úspěšnost ve výběru pokut. Navíc od začátku letošního roku platí novinka pro řidiče, kteří se vyhýbali placení pokut tím, že si je nechali ve správním řízení sloučit do jedné a za to zaplatili dva tisíce korun. Nově činí částka za sloučení pokut 25000 korun a více.

Nejen to je důvod, proč by mohly příjmy ze zón placeného stání a dopravních přestupků v dalších letech růst. Od 1. července přechází celá agenda vymáhání pokut za dopravní přestupky z hlavního města na městské části. Nepůjde tedy jen o špatné parkování, ale i průjezdy na červenou, pře­kročení rychlosti a podobně. Dle statistik se stane na území Prahy 6 dvě stě tisíc takových přestupků ročně. Tím, že je šestka okrajovou částí hlavního města, řidiči se zde dopouštějí více přestupků než třeba v historickém centru. Na úřadu městské části proto vznikl nový odbor. To si sice vyžádá z rozpočtu čtyřicet milionů korun, ale protože radnice investovala do ­pilotního programu na automatizaci řešení přestupků a bude potřebovat méně než doporučovaných čtyřicet ­úředníků, předpokládá se, že by se vyšší náklady měly nejen zaplatit, ale přinést do rozpočtu každý rok minimálně deset milionů korun navíc.

Publikováno: Šestka, březen 2024. Text: Magdaléna Krajmerová.