Cyklisté projedou ulicí Na Hubálce obousměrně

Z podnětu občanů – cyklistů vznikla ve Střešovicích v ulici Na Hubálce nová cykloobousměrka. I když se zdá, že spojnice ulic Nad Octárnou s Patočkovou je svojí délkou nevýznamným úsekem, z pohledu cyklistů je to právě naopak. Legálně bylo nutné oblast objet po hlavních ulicích Střešovická a Patočkova. K dopravnímu vyznačení došlo během jara 2023.