Soutěž mladých cyklistů má v Praze 6 silnou účast

V úterý 9. května 2023 se na Dopravním hřišti DDM Prahy 6 Na Vypichu konalo Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů ZŠ Prahy 6 a Prahy 17. Soutěž vyhlásilo Ministerstvo dopravy – BESIP se spoluvyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž a další organizace.

Náročných zkoušek cyklistických schopností a znalostí dopravních předpisů se utkalo 68 žáků prvního i druhého stupně ZŠ, kteří se snažili získat nejen pro Prahu 6, pro svoji školu, ale především pro sebe co nejlepší výsledky v různých disciplínách.

Děti museli ukázat svoji zručnost v jízdě na kole, schopnost orientovat se v dopravě a správně řešit různé situace v dopravním provozu. Zdolávání překážkové dráhy si vyzkoušeli i někteří učitelé, kteří sami měli nemalé problémy v některých úsecích udržet rovnováhu.

Vynechána nebyla ani teorie a žáci se tak museli vypořádat také s testy znalosti základních dopravních pravidel silničního provozu.

Podpořit všechny žáky a popřát těm nejlepším mnoho úspěchu v krajském kole přišel i radní pro dopravu MČ Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš, který věří v úspěch a postup do celorepublikového finále, kde se utká špička dětských cyklistických talentů z celé České republiky.

„Děti patří mezi nejohroženější skupinu účastníků silničního provozu. Proto je důležité podpořit takové aktivity, kde si děti osvojí správné a bezpečné chování v silničním provozu, zdokonalí se v technice jízdy na kole, zvýší dovednosti a znalosti v oblasti pravidel silničního provozu a tím přispějí ke snižování dopravní nehodovosti. Tuto soutěž vnímám jako velmi důležitý krok ke zvýšení efektivity dopravní výchovy, který zábavnou formou podněcuje zájem žáků ve školách o bezpečnou dopravu. Těší mě, že je to právě Praha 6, která má v této soutěži jednu z nejvyšší účasti. Děkuji všem pedagogům, kteří dávají důraz na dopravní výchovu,“ říká radní pro dopravu MČ Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš.