Dědina se dočkala tramvají

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v neděli 22. října 2023 slavnostně uvedl do provozu tramvajovou trať Divoká Šárka – Dědina. Je to letos už třetí a nejdelší zprovozněná nová trať v Praze o celkové délce 2,23 kilometrů. Její výstavbou se podařilo naplnit více než 40leté plány hl. m. Prahy. Nachází se na ní pět párů zastávek a je zakončena smyčkou Dědina. Od ranního výjezdu v pondělí 23. října začaly na nové trati na Dědinu jezdit pravidelné spoje na tramvajových linkách č. 20 a 26. Obyvatelé rezidenční oblasti díky tomu získali přímé, kapacitnější a lokálně bezemisní spojení do centra své městské části i samotné Prahy. Zhotovitelem stavby byla společnost Subterra. Předpokládané náklady výstavby tratě činí 839,5 mil. korun, část z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava 2.

Foto: Petr Hejna (DPP)

„Divoká Šárka – Dědina je poslední, ale také nejdelší a nejsložitější nová tramvajová trať, kterou jsme letos v Praze otevřeli. Její výstavbou jsme splnili jeden z dluhů Prahy, trať zde byla totiž plánovaná už od poloviny 70. let minulého století jako dopravní obsluha sídliště Na Dědině a v územním plánu je zanesena od roku 1986. Nová trať bude sloužit nejen obyvatelům sídliště Na Dědině, ale celé rezidenční oblasti, včetně nové bytové zástavby u Drnovské ulice, kteří se přímými, kapacitními a lokálně bezemisními spoji dostanou nejen do centra své městské části, ale také na Malou Stranu, Letnou, Náměstí Republiky či na Anděl. Umožnila také redukci autobusové dopravy v oblasti. Ve smyčce na Dědině však tramvaje nebudou končit navždy. V červenci Rada HMP uložila DPP úkol, aby začal projekčně připravovat prodloužení tratě z Dědiny k budoucímu dopravnímu terminálu Dlouhá Míle u budoucí zastávky železnice na letiště. Připravujeme také tramvajovou trať do Suchdola a prověřujeme možnosti výstavby tratě, která by propojila Prahu 6, Troju a Prahu 8, tři městské části, které doposud nemají přímé kapacitní spojení MHD,“ dodává Zdeněk Hřib (Piráti), 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Foto: Petr Hejna (DPP)
Foto: Petr Hejna (DPP)
Foto: Petr Hejna (DPP)

„Výstavba tramvajové tratě na Dědinu byla velice náročná. Jsem ale rád, že se podařilo dodržet stanovený termín dokončení. Chtěl bych ale poděkovat zejména obyvatelům Dědiny za jejich shovívavost a pochopení v průběhu celé výstavby. Velice dobře si uvědomuji, jak to pro ně bylo náročné. A zároveň je prosím ještě o trpělivost v průběhu dokončovacích prací. Věřím ale, že jim nová tramvajová trať přinese nejen zrychlení, ale také mnohem větší komfort v dopravě. Vedle toho nepolevíme v tlaku na rychlou výstavbu parkovacího domu, který by měl částečně nahradit úbytek parkovacích míst,“ říká Jakub Stárek (ODS), starosta městské části Praha 6.

„Jsem rád, že se povedlo zprovoznění tramvajové trati v plánovaném termínu. Chtěl bych poděkovat za trpělivost všem obyvatelů Dědiny, kterým staveniště zhoršilo komfort bydlení a ještě budou muset vydržet do konce roku, než se dodělají dokončující práce. Ale rychlá tramvaj na metro, či do Dejvic a centra Prahy je věc, která se stane věřím oblíbenou. Také bych chtěl poděkovat členům pracovní skupiny k tramvajové trati, která řešila podněty občanů a snažila se vznikající problémy během stavby minimalizovat. Děkuji odboru dopravy MČ Praha 6 a stavbyvedoucímu Subttery Petru Novákovi, že veškeré podněty a problémy, které hlásili i obyvatelé Dědiny, například na pěší trasy, či špatné dopravní značení, byly vždycky okamžitě řešeny,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní pro dopravu městské části Praha 6.

„Stavba TT je běh na dlouhou trať a v minulém volebním období, kdy stavba začínala, jsem se snažil, aby co nejméně negativně ovlivnila život v jejím okolí. Velkou výzvou bylo připravit vše pro realizaci parkovacího domu, kterou finálně staví hlavní město. I když je tato stavba nyní ve zpoždění tak doufám, že i ona úspěšně dosáhne cíle,“ říká Jiří Lála (ODS), bývalý místostarosta pro dopravu městské části Prahy 6 a nyní uvolněný zastupitel pro významné investice MČ.

Foto: Petr Hejna (DPP)
Foto: Petr Hejna (DPP)
Foto: Petr Hejna (DPP)

„Faktická příprava této tratě trvala přes 12 let, doba od zahájení stavby do zahájení provozu 16 měsíců. Poměr rok přípravy = měsíc výstavby jsme zatím změnili jen nepatrně. Důležité je, že stavba proběhla opravdu mimořádně rychle, vždyť podobné projekty v zahraničí, například v Berlíně se staví o mnoho let déle. Pro nás je prioritou zahájit provoz co nejdříve, i když nejsou dokončené všechny části stavby a jejich dokončování bude ještě nějaký čas probíhat. Současně bych na tomto místě rád poděkoval za spolufinancování této důležité stavby z dotací Evropské unie z Operačního programu Doprava 2,“ doplňuje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

S využitím TZ DPP