Upravené parkování zklidnilo dopravu v Brunclíkově ulici

V Brunclíkově ulici na Petřinách je nově upraven režim parkování, a to z podélného na šikmé pod úhlem 75°. K čemu je to dobré?

Přibylo pár parkovacích míst, řidiči musí při průjezdu ulicí konečně zpomalit na požadovanou rychlost a také došlo ke zlepšení rozhledu u výjezdů z bočních parkovišť. Inspirovali jsme se a dotáhli návrh místních obyvatel, který si stěžoval na překračování nejvyšší dovolené rychlosti v zóně 30. „Přesazením parkovacích pásů vznikly v ulici 3 zpomalovací šikany, které by měly zvýšit bezpečnost silničního provozu. Druhým efektem úpravy je navýšení kapacity parkování v ulici o 10 parkovacích míst, což rezidenti a jejich návštěvy dozajista ocení. Třetím efektem, který úprava řeší, je zlepšení rozhledu u výjezdů z bočních parkovišť,“ komentuje změnu radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš.

TZ Praha 6