Vlakem na letiště v roce 2029

Začátkem března měli cestující poslední možnost projet se vlakem po celé původní trase Buštěhradské dráhy. Na jejím půdorysu nově vznikne moderní trať do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla.  Šest zastávek této linky se bude nacházet v Praze 6.

Rok 2029 – to je předpokládané datum dokončení železnice na letiště Václava Havla. Důkazem pokračujících prací je výluka na části trati z Dejvic na Masarykovo nádraží, kde už pokračují práce na modernizace železnice. Na území Prahy 6 je nejblíž k realizaci úsek Ruzyně – Letiště Václava Havla a samotná železniční stanice na letišti.

Do Veleslavína tunelem v jižní trase
Úsek Dejvice – Veleslavín – ten, kde se nejvíce diskutovalo o trase, povede v takzvané jižní variantě. Z uvažovaných čtyř možností se dle analýz, které zpracovali odborníci z univerzity v Bochumi a rovněž z České geologické služby, ukázal ražený tunel v tomto místě jako nejlepší. K přednostem patřilo to, že ve srovnání s ostatními variantami nabízí nejpřímější možnou trasu, vhodné geologické podloží a má i nejhlubší vedení pod terénem. Skoro tři čtvrtiny leží více než padesát metrů pod zemí, místy dosahuje až osmdesátimetrové hloubky. Díky tomu má také nejmenší vliv na obyvatele žijící nad ním. Právě z otřesů při stavbě i následném provozu a také ze ztráty podzemní vody měli lidé ze Střešovic největší obavy a žádali o její změnu. „Tunel pod Střešovicemi vyvolává v lidech obavy. Proto jsem rád, že Správa železnic s námi projekt konzultuje a hledá možnosti, jak lidem zaručit, že výstavba bude probíhat s maximální bezpečností ve vztahu k tunelu i nemovitostem nad ním,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní pro dopravu. To potvrzuje i David Ježek, manažer projektu ze Správy železnic: „Už v minulosti jsme deklarovali, že v rámci pokračujících stupňů dokumentací provedeme další hloubkové vrty, budou opět přizváni odborníci, před a po realizaci stavby vznikne podrobná pasportizace.“ Mnoho závazků je zaneseno i v usnesení zastupitelstva městské části, které s touto variantou souhlasilo v listopadu roku 2020, a následně byla pro i rada hlavního města.

Úsek Dejvice – Veleslavín se nyní nachází v procesu EIA hodnotícím vliv stavby na životní prostředí. Také se přepracuje akustická studie podle novely nařízení vlády, proto se vypracování EIA studie o něco zdrží.

„Podle plánu by měla stavba trati mezi Hradčany a Veleslavínem začít začátkem roku 2025. Jestli se v roce 2029 tratí svezeme, je nyní především otázkou toho, zda se podaří zajistit financování. Vzhledem k odhadovaným nákladům minimálně 13 miliard a aktuální ekonomické situaci bych tak nerad budil plané naděje,“ říká zastupitel Miloš Vlach (Piráti).

Další úseky a zastávky v přípravě
Další úseky se nacházejí ve fázi přípravy projektů. V úseku Veleslavín – Ruzyně probíhá tendr na poslední fázi projektové přípravy, na trase Dejvice – Výstaviště se připravuje. Pro trasu Ruzyně – Letiště Václava Havla se dokončuje dokumentace pro společné řízení a poslední část na letiště má skoro hotovou projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Svou podobu už mají i nové zastávky, Dalibor Hlaváček z dh architekti dal podobu zastávkám a stanicím Veleslavín, Liboc, Ruzyně a Letiště Václava Havla, na architektuře Dlouhé míle se podílelo studio Pavlíček + Hulín architekti. Přestupní podzemní zastávka Dejvice ještě projde architektonickou revizí.

Záchytné parkoviště na Dlouhé míli
Ulevit dopravě na šestce by mělo nové záchytné parkoviště na Dlouhé míli, které bude součástí stejnojmenného dopravního terminálu. Nabídne řidičům možnost odstavit zde své vozidlo a pohodlně dojet vlakem až do centra města. Dlouho ovšem probíhala diskuze o jeho kapacitě. První návrhy uváděly tisícovku míst, Praha 6 jich požadovala až pět tisíc. Nakonec došlo ke kompromisu a v budoucnu by zde měly stát parkovací domy pro zhruba dva tisíce aut. Důvod? Kapacita okolních silnic a ulic není na takové množství aut stavěná. „Nesmíme se proto v projektu spoléhat jen na Dlouhou míli. Pro Prahu 6 je zásadní, aby další velkokapacitní záchytná parkoviště byla u všech stanic vlaku od Hostivice až do Kladna,“ zmiňuje Ondřej Matěj Hrubeš. „Současné vedení radnice musí trvale dbát na ­maximální koordinaci všech souvisejících staveb, aby nedošlo k postupné ztrátě vlivu městské části na jejich realizaci. Týká se to především výkupů pozemků, jak pro P+R na Dlouhé Míli, včetně přípravy stavby těchto hromadných garáží, tak dalších dotčených pozemků v Liboci či Ruzyni,“ připomíná zastupitelka Eva Smutná (TOP 09). Zatímco železnici staví a řeší Správa železnic, parkoviště a parkovací domy na Dlouhé míli jsou akcí hlavního města.

Dotýká se vás nebo vaší nemovitosti stavba železnice? Myslíte si, že vám chybějí informace? Chcete se zeptat na způsob ražení tunelů nebo máte jiné otázky k této stavbě? Své dotazy a připomínky můžete posílat radnímu pro dopravu na e-mail ohrubes@praha6.cz.

Zdroj: noviny Šestka, duben 2023