Chodníky Na Vypichu prošly rekonstrukcí. Úpravu čeká křižovatka u dopravního hřiště

V roce 2023 proběhla další rekonstrukci chodníku v ulici Na Vypichu v Praze 6. Zrekonstruován byl severní chodník dané ulice v úseku mezi ulicemi Na Klášterním a U Hvězdy a v roce 2022 byl kompletně opraven také protější jižní chodník. Obě tyto úpravy byly realizovány na základě požadavků silničního správního úřadu ze strany správců podzemních inženýrských sítí, kteří zde prováděli vlastní investiční akce.

Původní stav chodníku v ulici Na Vypichu. Foto: Praha 6
Původní stav chodníku v ulici Na Vypichu. Foto: Praha 6
Chodník v ulici Na Vypichu po rekonstrukci. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Chodník v ulici Na Vypichu po rekonstrukci. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Chodník v ulici Na Vypichu po rekonstrukci. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Chodník v ulici Na Vypichu po rekonstrukci. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš

Křižovatka Na Vypichu x Na Klášterním

V křižovatce Na Vypichu x Na Klášterním je na základě požadavků městské části Praha 6 připravována rekonstrukce celé křižovatky tak, aby došlo k jejímu vyvýšení a zlepšení překonávání tohoto frekventovaného tahu pro nemotorové účastníky provozu. „Přes tuto křižovatku chodí obyvatelé Petřin do obory Hvězda, či na blízké dopravní hřiště. Zároveň jsou tady velké intenzity cyklistů. Proto doufám, že se v blízké podaří celou křižovatku předělat a udělat bezpečnější pro pěší a cyklisty,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní pro dopravu městské části Praha 6.

Realizace tohoto opatření v rámci programu BESIP hlavního města Prahy by měla být podle předběžných příslibů realizována v letech 2024-2025.

Návrh křižovatky Na Vypichu x Na Klášterním
Křižovatka Na Vypichu x Na Klášterním, leden 2024. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Křižovatka Na Vypichu x Na Klášterním, leden 2024. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš

Městská část Praha 6 současně projevila nespokojenost s častými haváriemi vodovodu ve vozovce ulice Na Vypichu, daný stav považuje za neudržitelný, a proto oslovila vlastníka vodovodního zařízení s žádostí o kompletní prověření stavu celého vodovodního řadu a zejména o to, aby rekonstrukci celého řadu zařadil do plánů nejbližších investic.