Technická ulice i letos zónou zábavy a odpočinku

Od 18. dubna až do konce léta opět oživí Technickou ulici bohatý program kulturních akcí, přednášek a workshopů pod širým nebem.

Po loňském úspěšném startu projekt Vektor Technická znovu vytvoří svým zázemím s mobiliářem, kavárnou a bistrem živý městský prostor k prohlubování propojení studentského kampusu s městskou částí. Novou sezónu Vektor Technická zahájí 18. 4. dvojkoncertem kapely Dukla a sólisty Bariela, kterým současně vyvrcholí kampusový běžecký závod Cross Campus, jenž je také otevřenou akcí pro veřejnost.

Mimo naplánovaný program bude možné Vektor Technická navštívit každý den. „Naší snahou je zatraktivnit dejvický areál a propojit v něm přirozeným a zábavným způsobem studentský, vědecký i společenský život,“ říká za Prahu 6 jako jednoho z partnerů projektu radní Jan Lacina, gesčně zodpovědný za sport, kulturu a volný čas. Místo v zeleni tak nabádá k odpočinku, práci i zábavě. Záměr projektu tak experimentuje s navrhovanými změnami ulice, jak je vytyčuje koncepce kampusu od IPR Praha. Na projektu kromě jiných subjektů také participuje Kulturní centrum Klubovna, která se kromě produkce celé věci postará i o občerstvení návštěvníků.
Součástí programu budou pravidelná hudební vystoupení, výstavy či divadelní představení, ale například také i vědecko-popularizační přednášky a workshopy formou tematických dnů či program pro děti. Jako jednu z novinek si letos Vektor Technická připravil otevřené lekce tance na bruslích roller dance.

Za Vektorem Technická stojí šest institucí zapojených v platformě Kampus Dejvice. Kromě Městské části Praha 6 jsou to České vysoké učení technické, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Národní technická knihovna, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

TZ Praha 6