Zpomalovací polštář na Hládkově

Na základě podnětů místních byl na jaře instalován v ulici Hládkov zpomalovací polštář. Jeho smyslem je zpomalit vozidla v zóně 30 a současně před křižovatkou s ulicí Na Hubálce.

Zpomalovací polštář v ulici Hládkov. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš