Zpomalovací polštář v 8. listopadu

Na základě podnětů místních byl na jaře instalován v ulici 8. listopadu zpomalovací polštář. Jeho smyslem je zpomalit vozidla přijíždějící z Bělohorské ulice do rezidenčních ulic Břevnova, kde je současně zóna 30.

Zpomalovací polštář v ulici 8. listopadu. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš