Vývoj kolem parkovacího domu Dědina

V květnu jsme všichni očekávali, že začne slíbená stavba parkovacího domu Dědina. Hovořilo se o 1. a 6. květnu. Velké stavební stroje jsme vyhlíželi, ale nepřijely. Nicméně drobné stavební práce se občas na místě konaly. Proto jsem se dotázal 9. května náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba, jaký je aktuální stav.

„Na staveništi Parkovacího domu Dědina probíhají již dva týdny práce na přeložce elektrického vedení, které nebylo umístěno v souladu s projektovou dokumentací parkovacího domu. Ihned poté (přelom června a července) začne zařizování staveniště a samotná výstavba parkovacího domu,“ informoval mě 11. června Zdeněk Hřib.

Podle pana náměstka je skutečná realizace již opravdu na dohled a přeložka je posledním krokem, který brání zhotoviteli zahájit práce.