Stavba parkovacího domu Dědina má začít v květnu

Na četné dotazy občanů Prahy 6 jsem se dotazoval pana náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba na plánovaný termín zahájení stavby parkovacího domu Dědina. Ten vyroste na rohu ulic Vlastina x Drnovská x Ciolkovského a má zajistit náhradu za zrušená parkovací místa v důsledku stavby tramvajové trati. Pokud vše půjde podle plánu, dle vyjádření týmu pana náměstka má začít stavba v květnu. Podle dřívějších informací potrvá výstavba jeden rok.

Současný stav předrealizačních kroků st. č. 43498 Parkovací dům Dědina:

  1. 14. 2. 2024 proběhla „nultá“ koordinační schůzka MHMP/Zhotovitel/TDI (technický dozor investora)
  2. 4. 3. 2024 proběhla koordinační schůzka s projektanty a koordinátorem BOZP
  3. 14. 3. 2024 byla oboustranně podepsaná (a zveřejněna) smlouva se zhotovitelem stavby Subterra + BAK
  4. Subterra + BAK připravují stavbu pro realizaci
  5. TDI zajišťuje aktualizaci stanovisek
  6. Zahájení realizace – předání stavby zhotoviteli – 1. 5. 2024.