Dopravní změna na Vítězném náměstí

Upozorňujeme řidiče, že úsek komunikace na Vítězném náměstí mezi ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů je obousměrný. Nový režim umožňuje parkování na jižní straně komunikace, naopak na severní straně (před novou budovou) povolené parkování není.

„Celá oblast se nachází v zóně 30 a zákazu stání, to znamená, že parkování je povoleno jen na místech k tomu vyznačených dopravním značením,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu MČ Praha 6.

Vítězné náměstí, úsek mezi ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů je nově obousměrný. Parkování je proto povoleno jen na jižní straně (na fotografii vlevo). Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Zóna 30 a zákazu stání na Vítězném náměstí. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš