Rok 2026 bez metra na Hradčanské

Dopravní podnik plánuje velkou modernizaci stanice metra Hradčanská. Začít by měla na přelomu let 2025 a 2026 a potrvá minimálně deset měsíců. Praha 6 požaduje, aby stanice v rámci rekonstrukce získala bezbariérový přístup.

Městská část se z pozice účastníka řízení vyjádřila k chystané rekonstrukci stanice Hradčanská. Ta bude velkou část roku 2026 uzavřena, čímž dojde k výraznému omezení a zásahu do fungování veřejného prostoru. „Uzavření stanice metra Hradčanská bude mít negativní dopad na cestování městskou dopravou. Proto je zcela zásadní včas zahájit debatu s dopravním podnikem a Ropidem k posílení kapacit povrchové dopravy, mimo jiné trvalým nasazením dvou vagonů na linku 2,“ říká radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).

Modernizace zahrnuje opravy nástupišť, vestibulu i výstupů z metra, klíčová je pak výměna pohyblivých schodů, které jsou za hranicí životnosti. V plánu je rušení části obchodů, aby mohla být znovu odhalena stěna s původními uměleckými reliéfy, které se budou restaurovat. V rámci projektu se řeší i ochranná opatření proti účinkům bludných proudů. U vstupu do parku Charlotty G. Masarykové se proto plánuje trvalé osazení měřicí podzemní sondy. Rada městské části také schválila požadavek, aby stanice dostala bezbariérový výtah spojující nástupiště metra s ulicí Dejvická.

V současné době se kompletuje dokumentace pro stavební povolení, následovat bude dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Investorem akce je pražský dopravní podnik. Praha 6 chce současně dohlížet na to, aby se zábory pro staveniště směrem do Dejvic omezily na minimum.

„Stanice metra Hradčanská už jednou kompletní rekonstrukcí procházela v letech 1995 až 1996. I tehdy byla chyba, že se nestala po rekonstrukci bezbariérová. Proto je zcela neakceptovatelné, aby nyní proběhla další rekonstrukce bez výstavby druhého vestibulu s bezbariérovými výtahy do ulice Dejvická,“ dodává radní.

Publikováno: Šestka, červen 2024