Zastávka Na Padesátníku prochází kompletní modernizací

Na začátku března začaly stavební práce na výstavbě nových autobusových zastávek Na Padesátníku. Nové zastávky umožní bezbariérový nástup do vozidel MHD a součástí stavby jsou i nové chodníky a přechod pro chodce. „Jsme si vědomi, že doprava je na této komunikaci zvýšena vlivem letiště. Požadavek na bezpečnější a modernější zastávky vzešel z našeho pravidelného jednání s občany. A protože je pro nás bezpečnost prioritou nejen v areálu letitě, ale i v jeho okolí, rádi podpoříme tento smysluplný projekt. S okolními obcemi pravidelně spolupracujeme a snažíme se o dobré sousedské vztahy. Do našeho okolí investujeme dlouhodobě a je v souladu s naší strategií odpovědného podnikání a principy ESG,“ říká Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha.

Během stavby jsou zastávky Na Padesátníku dočasně zrušeny a pro cestující se doporučuje využívat zastávky Terminál 3. „Jsem rád, že Letiště Praha investuje do nových zastávek, které budou komfortnější pro místní občany,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní pro dopravu MČ Praha 6. Nové zastávky budou zprovozněny v první polovině května.

Rekonstrukce autobusové zastávky Na Padesátníku. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš