Sdružení PAR jednalo v Řepích

Ve čtvrtek 1. června se na řepské radnici sešli zástupci šestnácti okolních obcí a městských částí, aby si v rámci jednání sdružení Prague Airport Region (PAR) mimo jiné zvolili nové vedení.
Volba měla proběhnout již letos v březnu, ale na základě námitek ke stanovám, které mimo jiné přednesla starostka MČ Praha 17 Alena Kopejtková, byla volba odložena na červen.

„Společně s radním Prahy 6 pro dopravu Ondřejem Matějem Hrubešem jsme usilovali o zastoupení buď Prahy 6, nebo Prahy 17 ve vedení sdružení PAR. Toto sdružení podle našeho názoru v posledních letech nefungovalo tak, jak by mělo. Proto jsme se chtěli podílet na jeho vedení. Dalším důvodem naší snahy byl i fakt, že Praha 6 a Praha 17 zastupují 47 procent obyvatel z celkového počtu obyvatel v obcích ve sdružení PAR. Proto jsme chtěli, aby náš hlas byl slyšet. Ve spolku PAR má každý člen jeden hlas. Přestože naše dvě městské části zastupují skoro polovinu obyvatel v rámci spolku, většina členů sdružení PAR se svým hlasováním naopak vyjádřila, že nás slyšet nebude. Výsledek tajného hlasování zcela respektujeme a přijímáme. Nadále budeme společně s Prahou 6 prosazovat zájmy našich obyvatel,“ uvedla
starostka Alena Kopejtková.

PAR sdružuje obce a městské části v okolí letiště. Městská část Praha 17 dlouhodobě podporuje výstavbu paralelní dráhy, která zajistí, že letadla nebudou při opravách hlavní ranveje odkláněna nad území Řep. MČ Praha 17 v červnu 2023 obdržela na podporu jazykového vzdělávání My ve světě – svět u nás z dotačního programu Letiště Praha částku 720.000 korun.

Publikováno v časopise Řepská sedmnáctka 7-8/2023