Zpoplatnění vjezdu do centra Prahy nesmí zhoršit dopravu v Praze 6

Rada městské části Praha 6 se v souvislosti s návrhem na zpoplatnění vjezdu do centra hlavního města shodla, že tomu musí předcházet řada opatření, která ochrání Prahu 6.

Mezi hlavní cíle magistrátem navrhované regulace patří snížení dopravní zátěže, tranzitní dopravy, zlepšení bezpečnosti dopravy (zejména bezpečnost chodců) a umožnění rozvoje a plynulosti MHD.

Navrhované řešení vyhlášky o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí hlavního města je podle členů Rady městské části Praha 6 zodpovědně proveditelné pouze v případě, pokud dojde k vyřešení všech dopravní dopadů na území hlavního města. Zavedení poplatku by mohlo bez přijetí doprovodných opatření naopak zhoršit dopravní situaci nejen na území městské části Praha 6.

„Zklidňování dopravy na území Prahy 6 je naší dlouhodobou prioritou, ovšem samotnému zpoplatnění vjezdu do centra hlavního města musí bezpodmínečně předcházet kroky, které by zamezily negativním vlivům, které by to na naši městskou část mohlo mít. Naší snahou je dlouhodobě podporovat pěší a městskou hromadnou dopravu,“ říká radní městské části Praha 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).

Proto je nejprve nutno zajistit taková opatření, která by předcházela možnému zvýšení dopravní zátěže na území městské části Praha 6. Jedním z takových opatření je například přenastavení programu řízení vjezdu do tunelů městského okruhu tak, aby nevznikaly kolony před vjezdy do tunelu, konkrétně na křižovatkách Prašný most a Malovanka.Dále je nutné omezit kapacity pro individuální automobilovou dopravu na vjezdech do území MČ Praha 6 ze Středočeského kraje například statickými, či ještě lépe dynamickými světelnými závorami. Jedná se především o ulice Podbabská, Evropská, Karlovarská a Horoměřická.

„V souvislosti s navrhovaným omezováním tranzitní dopravy v centru Prahy pomocí poplatku za vjezd je k zvážení zavedení podobného opatření i v rezidenčních částech Prahy 6, kde nás trápí tranzitní doprava mimo šestkových vozidel. Jde například o oblast Ořechovky, či Malého Břevnova,“ dodává radní Ondřej Matěj Hrubeš.

TZ Praha 6