Rozšířené bus pruhy s neomezenou platností, větší postihy. Praha 6 chce dostat cestující do MHD a kolony posunout před své hranice

Zatížení Prahy 6 individuální automobilovou dopravou, která směřuje do hlavního města ze severozápadu od metropole, atakuje hranice únosnosti. Praha 6 připravila soubor opatření, která podpoří cestování hromadnou dopravou. Na společné schůzce je zástupci Prahy 6 představili starostům a starostkám obcí, jejichž obyvatel se chystané novinky dotknou nejvíce. První změny by měly přijít už v létě.

Jednání Prahy 6 s obcemi na severozápadě. Foto: Praha 6
Jednání Prahy 6 s obcemi na severozápadě. Foto: Praha 6

Šestka opatřeními navazuje na stav dopravní nouze, který vyhlásila před třemi lety. „Budeme přijímat další opatření, která omezí individuální automobilovou dopravu. V první fázi dojde ke zřízení a rozšíření BUS pruhů na komunikacích Karlovarská, Jugoslávských partyzánů, Evropská a Roztocká. Do budoucna zvažujeme zřízení světelných závor a chystáme se zvyšovat ceny za návštěvnické parkování,“ uvádí starosta Jakub Stárek.

Praha 6 bere situaci do vlastních rukou v reakci na stále nedokončený Pražský okruh a chybějící záchytná parkoviště P+R. „Kolony v Praze 6 se rozšiřují do městského intravilánu a do vilových čtvrtí, kam nepatří. Chceme ochránit naše obyvatele a posunout stojící fronty do míst mimo bytovou zástavbu, například podél Vltavy,“ doplňuje radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš a dodává: „Všechny kroky směřujeme k tomu, abychom posílili cestování hromadnou dopravou. BUS pruhy na páteřních komunikacích budou platit neomezeně a budou delší. Budeme žádat o rozšíření dohledových kamer i na další BUS pruhy a apelovat také na Policii ČR a Městskou policii, aby je pravidelně kontrolovala. Nutně se musí zvýšit respektovanost těchto pruhů.“ Praha 6 zároveň po hlavním městě požaduje dynamické řízení dopravy na hranicích s Prahou 6, podobně jako tomu je v případě tunelů městského okruhu.

Jednání Prahy 6 s obcemi na severozápadě. Foto: Praha 6
Jednání Prahy 6 s obcemi na severozápadě. Foto: Praha 6
Jednání Prahy 6 s obcemi na severozápadě. Foto: Praha 6

Společného jednání, které zorganizovala městská část Praha 6, se zúčastnili starostové a starostky Roztok, Únětic, MČ Praha Suchdol, Horoměřic, Úholiček, Velkých Přílep, Libčic, Holubic, Lichocevsi. Připravovaná opatření Prahy 6 označili za nepopulární, ale pochopitelná. Jako dobrý krok vidí zahájení diskuse a hledání kompromisů a společných řešení. K tomu by podle jejich názoru mělo přispět také vedení Středočeského kraje, jehož zástupci budou přizváni na příští plánovanou schůzku. Ta by měla mimo jiné otevřít problematiku nedokončeného Pražského okruhu. „Vnímáme potřeby Prahy 6, která je pro naše lidi často spádovým územím. Jsem rád, že je Praha 6 je připravena jít společnou cestou,“ uvedl místostarosta Roztok Tomáš Novotný.

Jednání Prahy 6 s obcemi na severozápadě. Foto: Praha 6

Více o dopravních opatřeních: PRAHA_6_PREZENTACE šestkové dopravy.pdf

TZ Praha 6