Proběhlo setkání radních s občany Vokovic a Veleslavína

20. září 2023 od 16.30 hodin proběhlo v areálu zámku Veleslavín tradiční setkání představitelů úřadu městské části Praha 6 se svými občany, tentokrát především s obyvateli Vokovic a Veleslavína. A k řešení toho bylo mnoho. Setkání se zaměřilo na 5 hlavních témat, která rezonují těmito lokalitami.

První z diskusních témat byla připravovaná anketa k dopravě ve Vokovicích. Druhým tématem byl areál zámku Veleslavín, který je od podzimu 2018 nevyužívaný a chátrá. Další diskutovanou lokalitou, která v současnosti budí zájem místních obyvatel, byl areál Džbán a celý diskuzní panel uzavřel plán na vybudování centra péče o děti a dorost. Představitelé MČ Praha 6 se rozhodli přinést tato téma na setkání s místními občany, kteří by mohli vznést do této problematiky řadu podnětů a nápadů, ale i otázek a upozornění.

Kromě témat, která byla do diskuse připravena, se velice intenzivně řešila i plánovaná výstavba v areálu bývalé teplárny a tranzitní doprava v ulicích Veleslavína, např. v ulici Nad Hradním potokem a Pod Novým lesem. „Připomínek k aktuální a budoucí dopravě v oblasti starého Veleslavína bylo mnoho. Podněty, které jsem získal projednám s odborem dopravy,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní pro dopravu MČ Praha 6.

Posledním z řady letošních setkání s občany se bude konat 24. října 2023 na téma: Bavíme se o Liboci a Ruzyni. Akce proběhne na Dědině u Delty od 16:30.