Činnost PVS v oblasti Veleslavína – Nad Hradním potokem

Často se ptáte na uzavírku a stavební práce v ulici Nad Hradním potokem ve Veleslavíně. V současné době je povolena poslední etapa uzavírky této ulice s termínem do 30. 11. 2023. Po rekonstrukci kanalizace se realizuje obnova vodovodního řadu v délce 120 m a obnova vozovky
v první části ul. Potoční a Nad Hradním potokem. Následně (z důvodu zajištění dopravní obslužnosti tepláren a rezidentů) budou práce probíhat v ulici Na Hradním vodovodu do 20. 12. 2023. Stavebník v dané lokalitě neplánuje žádné další akce.