Proběhlo setkání radních s občany Střešovic

Ve čtvrtek 20. června 2023 proběhlo za krásného slunečného podvečera setkání zástupců radnice s občany, které se konalo ve střešovickém parku na náměstí Před Bateriemi. Toto setkání bylo čtvrté z cyklu veřejných diskusí „Bavíme se o …“, které mají sloužit k posílení dialogu, pomoci a vzájemné výměně informací mezi místními obyvateli a městským úřadem.

V průběhu setkání, které bylo zahájeno v 17 hod. úvodním slovem starosty MČ Praha 6 Jakubem Stárkem (ODS), měli obyvatelé Střešovic možnost diskutovat nejen se starostou, ale i s jednotlivými radními a vedoucími odborů úřadu MČ Prahy 6.

Jedním z nejnaléhavějších problémů, které se obyvatelé Střešovic snažili řešit, byly dopravní podněty. Konkrétně se diskutovalo např. o problémovém parkování, o nevyhovujícím přístupu k přejezdu přes železniční trať, modernizaci železniční trati Praha – Kladno, či přednosti zprava na křižovatkách. Neopomenula se ani bezpečnost v dopravě a hledali se cesty, jak pomoci dopravního značení nastavit větší bezpeční pro všechny účastníky provozu.

Zástupci radnice velmi ocenili přímý dialog s obyvateli Střešovic, kteří byli na toto setkání také dobře připraveni a těší se na další z chystaných setkání v rámci cyklu veřejných diskusí „Bavíme se o….“, která se budou konat po prázdninách ve Vokovicích a následně v Liboci. Konkrétní místa i termíny připravovaných setkání budou dodatečně upřesněny.