Nová parkovací místa Pod Andělkou

V ulici Pod Andělkou ve Střešovicích, v úseku Farní – Na Kocourkách, se podařilo vyhovět žádosti místních obyvatel. Jedni si stěžovali na nemožnost parkování a druzí si stěžovali na nelegální parkování vozidel na chodníků. K tomu docházelo ze strany řidičů, kteří nelegálně parkovali na chodníku.

V místě se podařilo zmíněné stížnosti vyřešit zřízením parkovacích míst, které jsou zařazeny do zóny placeného stání. S ohledem na šíři vozovky je parkování řešeno částečným stáním na chodníku se zachováním nezbytné šíře pro pohyb chodců.