Lepší průjezd křižovatkou Pevnostní x Na Ořechovce zajišťuje nové dopravní značení

Vodorovné dopravní značení v křižovatce ulic Pevnostní x Na Ořechovce v Praze 6 Střešovicích nově zajišťuje plynulejší průjezd touto křižovatkou. Žluté zkřížené čáry nedovolí řidičům v tomto místě zastavit a tím uvolní průjezd vozidlům z/do ulice Na Ořechovce.

„Pravidelné kolony v tomto místě před světelnou křižovatkou ulic Pevnostní x Patočkova x Milady Horákové x U Brusnice znemožňovaly odbočování obyvatelům Střešovic z Pevnostní do ulice Na Ořechovce. Nápad, který vychází z podnětů občanů zlepšil průjezd místním obyvatelům touto křižovatkou,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní pro dopravu Prahy 6.

Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Foto: Ondřej Matěj Hrubeš