Dohled strážníků nad parkováním v Dejvicích pokračuje, v březnu se rozšíří do dalších ulic

Praha 6 se společně místní městskou policií znovu zaměřila na dopravní přestupky, které řidiči nejčastěji páchají v souvislosti s parkováním. Během další ze série dopravně-bezpečnostních akcí v centrální části Dejvic a Bubenče strážníci řešili 47 přestupků.

„Při porovnání výsledků první a druhé kontroly lze říci, že se situace mírně zlepšila. V březnu provedeme další a rozšíříme o další ulice s větším dopravním zatížením,“ říká radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš, který spolupráci na systematickém a opakovaném dohledu domluvil s ředitelem obvodního ředitelství městské policie Zdeňkem Kovandou.

V únoru kontroly probíhaly v ulicích Čs. armády, Národní obrany, nám. Svobody, Terronská, Dejvická, Kafkova, Na Hutích, Kyjevská, Bubenečská Pod Kaštany a Vítězné náměstí. Při parkování řidiči nejčastěji porušovali zákaz stání, zákaz stání na chodníku nebo parkovali bez oprávnění v zóně placeného stání. Naopak nejméně prohřešků zaznamenali při nepovoleném stání na vyhrazených místech pro zdravotně postižené, na zastávkách MHD nebo v zeleni.

Během kontroly strážníci udělili pět pokut na místě a vypsali 37 oznámení o podezření ze spáchání přestupku. Dva přestupky byly vyřešeny domluvou. V zónách placeného stání zkontrolovali 190 vozidel, u dvou byl následně nařízen odtah. „Nejlepší cestou, jak se vyhnout postihu za porušení zákona, je dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Současně je evidentní, že pokud řidiči pravidla dodržují, přispívá to k celkovému zlepšení dopravní situace,“ uvedl Zdeněk Kovanda, ředitel obvodního ředitelství městské policie Praha 6.

TZ Praha 6