Zápis pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu (březen)

V pondělí 9. března 2023 se konalo třetí jednání Komise-pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:

 1. Přivítání, schválení programu
 2. Informace o aktuálním průběhu stavby, dotazy ze strany občanů Prahy 6,
 3. Informace o aktuálním stavu řešených úkolů,
 4. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání komise,
 5. Různé.
 1. Přivítání a schválení programu

Předseda komise Ing. Jaromír Prouza přivítal přítomné členy a hosty a v 17.05 hod. zahájil jednání. K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Informace o aktuálním průběhu stavby, dotazy ze strany občanů Prahy 6

Členové komise-pracovní skupiny byli seznámeni s aktuálním stavem TT Dědina prostřednictvím fotografií pořízených v pondělí 6. 3. 2023.

 • Vjezd do Vozovny Vokovice – práce v tomto úseku postupují velmi rychle, některé úseky jsou téměř dokončené
 • Smyčka Divoká Šárka – aktuálně kolejově spojená vnitřní smyčka.
 • Sloupy trakčního vedení na Evropské nebudou z ekonomického důvodu sjednocovány.
 • Od poloviny dubna se má vrátit tramvajový provoz do smyčky Divoká Šárka. Linkové vedení není ještě určeno (zda pojede na Divokou Šárku jedna, či dvě linky).
 • Nové lampy veřejného osvětlení – informace o osazování kvalitnějšími lampami s nejlepším osvitem
 • Vjezdy do garáží z ulice Vlastina – majitelé garáží začali upozorňovat na úzký vjezd na pozemek, rozšíření nájezdu řeší ODŽP Praha 6 se stavbou a aktuálně dochází k úpravě.
 • Bezpečnost v křižovatce Drnovská – v místě je omezená rychlost a náhradní veřejné osvětlení by mělo být již funkční.

3. Informace o aktuálním stavu řešených úkolů

Aktualizované mapy s monitoringem obsazenosti zón placeného stání v oblasti Ruzyně – Liboc za období leden ukazují, že parkovací kapacity v této oblasti byly stále dostačující. Monitoring za další období bude členům k představení na následném jednání, kde bude již zohledněn další úbytek parkovacím míst, který nastal 18. 2. 2023.

Noční obsazenost ZPS, leden 2023
Denní obsazenost ZPS, leden 2023

Stížností občanů na parkování je velké množství, také zmiňují, že se nestaví parkovací dům, který byl přislíben jako náhrada úbytku parkovacích míst. Na základě těchto stížností byla z MČ P6 zaslána žádost na MHMP o prodloužení bezplatného parkovacího oprávnění dotčeným občanům po dobu zhoršené parkovací kapacity, cca 9 měsíců.

Stavba parkovacího domu je nyní ve fázi vypsané zakázky na zhotovitele. Podmínky pro stavbu parkovacího domu budou z hlediska stavby TT Dědina připraveny v plánovaném termínu.

Testování zkrácení zastávek tramvají Nádraží Veleslavín: zastávky budou zkušebně zkráceny po skončení výluky obratiště Divoká Šárka, tj. od 15. 4. 2023, v provozu budou dvě plnohodnotné linky.

THMP zadalo instalaci dvoumodulového přístřešku na zastávce Nádraží Veleslavín z centra do zkrácené poloviny a v řešení je i výměna asfaltového povrchu zkrácené zastávky za mozaiku.

Cyklostojany – vytipovaná místa budou ODŽP prověřena k jejich realizovatelnost.

TSK je přístupno osadit tramvajové zastávky nerezovými cyklostojany a mít je ve své správě. Na instalaci cyklostojanů u tramvajových zastávek proběhla shoda.

Výtvarné graffiti na nové zdi – předáno Odboru kultury MČ P6, aby se v této věci angažovala u Ministerstva obrany. Dokončená zeď bude převedena do majetku Ministerstva obrany.

Osazení trolejového vedení na sloupy veřejného osvětlení – návrhem je úsek Drnovské ulice z projektu nyní vyjmout a realizovat až s budoucí elektrifikací autobusové linky. Tento úsek je do budoucna nezbytný pro vedení elektrifikované stopy od Nádraží Liboc až na letiště.

4. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání komise

 1. Zkušební zkrácení tramvajové zastávky
 2. Výtvarné graffiti

Předseda komise poděkoval přítomným členům za účast a v 18.15 hod. jednání ukončil.