Proběhlo setkání radních s občany Prahy 6, tentokrát v Bubenči

V úterý 25. dubna se odpoledne na Puškinově náměstí uskutečnilo druhé setkání s občany Prahy 6, tentokrát na témata pojící se k plánům v oblasti Bubenče, jako je např. elektrifikace autobusových linek, rekonstrukce „Lotyšáku“, budoucnost Puškinova náměstí, proměna nádraží Bubeneč a jiné.

Přestože byla účast oproti minulému setkání na Břevnově trošku nižší, dotazů se přesto sešlo hodně a časový prostor určený k diskuzi byl zcela využit. Bylo potěšující vidět, že se občané Prahy 6 zajímají o své prostředí a společně se svými volenými zástupci a vedoucími odborů debatovali o všem, co je těší i trápí, snažili se najít řešení pro problémová místa. Případně hledali cesty, jak zlepšit životní podmínky na Praze 6. Kromě navržených tematických okruhů se diskutovalo třeba i o problémovém parkování, vandalismu, bezpečnosti jako takové, tak i o bezpečnosti dopravního provozu, zkrátka o všem, co bylo do diskuse vzneseno. Náměty a připomínky občanů byly pečlivě zaznamenávány a příslušní zástupci z nich chtějí čerpat pro svá rozhodování, která mají přinést pozitivní výsledky pro občany v dané oblasti.

Stejně tak, jako na minulém setkání, mohli i nyní občané položit své dotazy nejen osobně, ale také písemnou formou na připravené formuláře. Těmto podnětům se budou příslušní radní věnovat v následujících dnech.

Těší mě, že formát osobního setkávání přímo v ulicích a parcích se osvědčil. V Bubenči jsme hodně řešili parkování a celkovou automobilovou dopravu, elektrifikaci autobusové linky 131, či zvažovanou lanovku z Podbaby do Bohnic. V květnu se s kolegy vydáme do Šáreckého údolí a já doufám, že kromě místních obyvatel dorazí také sluníčko a teplejší počasí,“ říká s úsměvem radní pro dopravu MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš.