Video ze stavby tramvajové trati na Dědinu

Podívejte se, jak probíhá výstavba nové tramvajové trati na Dědinu. Realizace stavby byla zahájena v červenci 2022 a plán dokončení stavby je do konce roku 2023. Navržená tramvajová trať je dvoukolejná, její výstavba začíná…