Video ze stavby tramvajové trati na Dědinu

Podívejte se, jak probíhá výstavba nové tramvajové trati na Dědinu. Realizace stavby byla zahájena v červenci 2022 a plán dokončení stavby je do konce roku 2023. Navržená tramvajová trať je dvoukolejná, její výstavba začíná u současného obratiště Divoká Šárka, odkud pokračuje přímo Evropskou ulicí s novou zastávkou Divoká Šárka a následně vlevo do ulice Vlastina. Po opuštění Vlastiny ulice trať vede severním směrem v boční poloze podél ulice Drnovská a je ukončena novým smyčkovým obratištěm poblíž křižovatky s Dědinskou ulicí.