Proběhlo setkání občanů Vokovic s radním pro dopravu

Vzhledem k množícím se stížnostem na nadměrnou dopravu ve Vokovicích se rozhodl radní pro dopravu MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS) uspořádat diskusní setkání na téma: Doprava s OMH: Kolony ve Vokovicích, které proběhlo v pondělí 3. června 2024 od 16 hodin v salonku vokovické restaurace Kaštan.

Diskutovat přišlo zhruba 50 občanů Vokovic, kteří si stěžovali především na tranzitní dopravu v rezidenční čtvrti, která se zhoršila obzvlášť poté, kdy byl spuštěn provoz trolejbusové linky 59 z Veleslavína na letiště, kdy došlo ze strany města k úpravě řízení světelně signalizované křižovatky Evropská x Vokovická x Veleslavínská.

Doprava s OMH: Kolony ve Vokovicích. Foto: MČ Praha 6

Návrhů a řešení bylo během dvou a čtvrt hodiny předneseno velké množství a ne každé mělo podporu většiny zúčastněných. Přestože byla diskuze velice živá, až bouřlivá, nesla se v konstruktivním duchu a jasně ukázala, že se místní občané skutečně snaží najít shodu na vhodném řešení, které by jim ulevilo od kolon z přetížené tranzitní dopravy v jejich ulicích.

Radní pro dopravu MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS) dlouhodobě vnímá problém s dopravou, která právě ve Vokovicích značně překračuje únosnou mez a proto místním obyvatelům představil dvě možné řešení – ač jejich realizace by znamenala i určitý diskomfort pro místní občany. Dále radní informoval místní o projektech, které dlouhodobě městská část požaduje po magistrátu a mají za cíl zlepšit dopravu ve Vokovicích.

První možné opatření spočívalo ve zjednosměrnění ulice K Červenému vrchu od ulice Vokovická směrem k ulici V Nových Vokovicích. Tato poměrně rychlá úprava mohla zamezit rozlivu tranzitní dopravy v oblasti Vokovic. Zamezila by totiž automobilům jedoucí ulicí Na Krutci směrem k Evropské kličkovat Vokovicemi, aby se dostaly na přednost zprava v křižovatce Vokovická x K Červenému vrchu. Místní by naopak museli do ulice Vokovická najíždět z ulice V Středu. Na základě orientačního hlasování na místě byl tento nápad většinově odmítnut místními a nebude realizován.

Druhé možné opatření spočívá ve zjednosměrnění ulice Na Krutci ve směru z Vokovic na Jenerálku. Pro toto opatření se vyjádřila drtivá většina místních a radní v této věci podnikne další kroky.

Kromě těchto dvou otázek informoval radní Ondřej Matěj Hrubeš o dalších projektech, které městská část dlouhodobě požaduje po magistrátu a TSK a jejich realizace pravidelně, několik let, urguje. Jedná se o rozšíření ulice Horoměřická o BUS pruh ve směru z Jenerálky na Bořislavku a o rozšíření ulice Vokovická (prodloužení rozřazovacích pruhů) před křižovatkou s Evropskou v místech autobusového obratiště. Městská část dlouhodobě podporuje také realizaci světelné závory na začátku ulice Na Krutci, za odbočením z ulice Horoměřická. „Nekonečně trvající projekty rozšíření Horoměřické ulice o BUS pruhu, prodloužení rozřazovacích pruhů na Vokovické a instalace světelné závory v ul. Na Krutci vedou místní k požadavku na co nejrychlejší zjednosměrnění ulice Na Krutci a já jím plně rozumím,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní pro dopravu MČ Praha 6 a dodává: „Po jednání ve Vokovicích jsem okamžitě požádal odbor dopravy, aby začal pracovat na zjednosměrnění ulice Na Krutci. Bohužel ta věc nejde udělat ze dne na den a nějakou dobu potrvá, ale už není na co čekat.“

Mezi další věci, které by mohly Vokovické ulici patří úprava světelné křižovatky Evropská x Vokovická x Veleslavínská s delším volnem pro Vokovickou a úprava železničního přejezdu přes Veleslavínskou se zkrácením doby, kdy jsou „šraňky dole“. Podnět na magistrát se změnou fází světelné křižovatky už poslala část občanů a městská část je připravena se k tomuto apelu připojit. Ve věci železničního přejezdu kontaktoval radní Správu železnic. „Už před pár týdny jsem zaslal žádost na Správu železnic, aby prověřily železniční přejezd na Veleslavínské, zda neumožňuje zkrácení fáze, kdy jsou stažené závory. Samozřejmě tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost. Ale každá vteřina, kdy jsou závory dole se počítá a má velký vliv na celou křižovatku,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš.

Dopravní situace ve Vokovicích má špatné dopady i na fungování městské dopravy. Linka 300 jezdící z Nových Vokovic na Nádraží Veleslavín jezdí pravidelně zpožděná s ohledem na kolony ve Vokovicích. „Když nejezdí MHD spolehlivě, nelze přesvědčit občany, aby MHD používali a upřednostňovali při svých cestách. Všechny popsané kroky mají zlepšit spolehlivost linky 300 ve Vokovicích a doufáme, že žádné z těchto opatření nebude negovat Ropid, jako se stalo v minulosti,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš.

Lidé si také stěžovali na kvalitu a stav autobusů vypravovaných na linku 300. Jak zmínil radní Hrubeš na setkání, Ropid podcenil přípravy na linkovém vedení po prodloužení tramvajové trati na Dědinu. Zkrátil linku 225 na Dědinu a nebyl připraven s linkou pro Nové Vokovice. Proto na poslední chvíli vznikla podivná městská linka s příměstským číslem 300. Perličkou o této lince byla informace, že autobusy na tuto linku přejíždí během dne manipulačně z Bořislavky na Veleslavín a zpět, protože plánovačům se nepodařilo využít autobusy, který přijíždí na Veleslavín. „Tento problém řešíme s vedením Ropidu od začátku zavedení linky 300 do Vokovic a bylo nám opakovaně sděleno, že jej řeší a vnímají nevhodnost tohoto stavu,“ uzavírá Hrubeš.