Proběhlo setkání občanů s radním na Dědině

Ve čtvrtek 18. dubna proběhlo na Dědině v Praze 6 setkání s názvem Doprava s OMH. Radní pro dopravu MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš a předsedkyně Spolku pro Divokou Šárku Kateřina Geidraitis uspořádali diskuzní setkání s občany na téma doprava.

„Zajímaly mě zkušenosti občanů s novou tramvajovou tratí. Ať už z pohledu hluku, či dopravní obslužnosti. Těší mě, že tramvaj si příznivce nachází a dovolím si odhadnout, že už jich je většina. Další starostí místních je automobilová doprava před základní školou Dědina. Místní trápí učitelé a učitelky, které před osmou hodinou ranní jezdí svými auty pěším prostorem před školou, aby mohli zaparkovat na školním parkovišti. Dotazy také padaly na realizaci projektů BESIP, kde Praha 6 čeká často s provedením na město, coby vlastníka komunikací,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).

Místní občané jsou v napětí, jak dopadnou měření hluku podél tramvajové trati, jelikož i to bude rozhodující pro případné prodloužení noční tramvajové linky 91 na Dědinu. Zároveň se ozývaly hlasy, které nechtějí přijít o noční autobusovou linku 910, která zajišťuje pro Dědinu přímé spojení na letiště, Petřiny, Břevnov a Karlovo náměstí.

A samozřejmě všichni vyhlíží stavební stroje, které začnou se stavbou parkovacího domu.