Chystají se úpravy křižovatky Drnovská x Dědinská

Okružní křižovatka Drnovská x Dědinská v Praze 6 Ruzyni nám dělá starosti od doby zprovoznění tramvajové trati na Dědinu. Poté, co byly opakovaně „rozfoukány“ červeno-bílé bariéry tvořící střed křižovatky, začal jsem zjišťovat, jaké jsou další plány s touto křižovatkou. Načež jsem byl nemile překvapen, že další plány nejsou.

Tato okružní křižovatka byla provedena v minulosti narychlo jen pomocí dopravního značení, aby bylo umožněno otáčení vybraných spojů autobusové linky 191. Bohužel rekonstrukce ulice Drnovská při stavbě tramvajové trati na Dědinu nezahrnovala zmíněnou křižovatku.

Okružní křižovatka Drnovská x Dědinská. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš

A tak jsme se dostali do stavu, který vidíme každý den. Plastové bariéry jsou různě posouvány nákladními vozidly, případně větrem rozfoukány. Vozidla jedoucí od Evropské ke Starému náměstí nejsou nuceni téměř brzdit v okružní křižovatce a jedou více méně rovně. Společně s odborem dopravy se snažíme pravidelně upozorňovat na nutné opravy dopravního značení, ale ani toto nemůže být trvalé řešení.

Proto jsem požádal před pár týdny odbor dopravy o zpracování účinějsiho řešení této křižovatky. Vypracovaný návrh počítá s vytvořením pevného středu okružní křižovatky – pravděpodobně „vybetonování“ plochy a dále zanechání zúžení komunikace na vjezdech do křižovatky pomocí „lega a betonu“. Bohužel prostor křižovatky je daný a tak ani toto řešení nebude zcela ideální a bude se i nadále jednat o malou okružní křižovatku. Ale stavební přestavba celé křižovatky, její rozšíření je nereálné z prostorových, majetkových i finančních hledisek.

Na závěr je třeba zmínit, že správu nad ulicí Drnovská provádí magistrát a městská část dává pouze návrh, jak problematikou situaci co nejdříve vyřešit.

Navržená úprava křižovatky Drnovská x Dědinská