Zavřený Libeňský most a Havlíčkova ulice změní trasy tramvají

Od pondělí 29. dubna 2024 do konce školního roku, tj. do soboty 29. června 2024 bude Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) rekonstruovat tramvajovou trať v oblasti Masarykova nádraží, konkrétně v Dlážděné a Havlíčkově ulici. Z tohoto důvodu bude obousměrně přerušen tramvajový provoz mezi Senovážným náměstím a ulicí Na Poříčí.
I vzhledem k bouracím pracím na části Libeňského soumostí se rekonstrukce tratě v oblasti Masarykova nádraží dotkne 12 denních tramvajových linek a čtyř nočních. Linky č. 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 42, 91, 92, 94 a 96 budou jezdit po změněných trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Automobilová doprava bude během rekonstrukce vyloučena z Dlážděné ulice, a z větší části také z Havlíčkovy ulice. Pro zachování obsluhy provozů v oblasti, zejména v ulici V Celnici, DPP doporučuje, aby řidiči do této oblasti nezajížděli, pokud to nebude nezbytně nutné.

Tramvajová trať v tomto úseku pochází ještě z roku 1983, kdy na ní proběhla poslední kompletní rekonstrukce. V roce 2003 jsme provedli repanelizaci, čímž jsme prodloužili životnost trati o dalších více než 20 let. Trať je nyní postavena s využitím velkoplošných panelů BKV. Vzhledem k jejich stáří a ke stáří dalších vrstev pod nimi, vlivem intenzity provozu, různých výkopových prací v okolí tratě či dokonce pod ní v průběhu uplynulých 40 let, došlo k degradaci i konstrukčních vrstev pod panely. Kromě toho dožily samotné panely a opotřebené jsou také kolejnice. V tomto úseku jsme proto dospěli do stavu, kdy už není z technického či ekonomického hlediska účelné realizovat pouze další repanelizaci, ale musíme celou trať kompletně zrekonstruovat, tzn. nahradit všechny její vrstvy až do hloubky cca 60 centimetrů. Jinými slovy, musíme celou původní konstrukci tratě zbourat, zdemontovat, vše odvézt a postavit znovu celou konstrukci s použitím moderních technologií. Zrekonstruovanou trať postavíme na betonové desce s upevněním kolejnic systémem W-tram. Doplníme pod ni antivibrační rohože, které do tratě nelze instalovat jindy než při její kompletní rekonstrukci. Trať zrekonstruujeme vlastními silami,“ vysvětluje Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje DPP.

Trať bude po rekonstrukci tišší, zlepší se poloměry kolejových oblouků v křižovatce s Hybernskou ulicí, tím pádem i průjezd tramvají a sníží se míra jejich opotřebení. DPP také upraví zastávky Masarykovo nádraží, kde vznikne bezpečnější přechod pro chodce. Součástí zrekonstruované tratě budou nově i mazací zařízení kolejových oblouků, díky kterým se sníží jak hluk, tak i opotřebení kolejnic. Výluky tramvajového provozu v oblasti využijí pro své práce také společnosti Pražská plynárenská a Pražská vodohospodářská společnost, tyto práce budou koordinovány s rekonstrukcí tramvajové tratě.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě v Dlážděné a Havlíčkově ulici bude od pondělí 29. dubna 2024, od cca 0:00 do soboty 29. června 2024 do zhruba 4:30, tj. ranního výjezdu denních spojů obousměrně přerušen provoz tramvají v oblasti Masarykova nádraží, konkrétně mezi Senovážným náměstím a ulicí Na Poříčí. K úpravě linkového vedení tramvají dochází i s ohledem na probíhající stavební práce na části Libeňského soumostí a výluku tramvají v úseku Palmovka – Libeňský most.

Změny tras tramvajových linek

 • Linka č. 1 bude ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávky Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště.
 • Linka č. 3 bude ve směru od Modřan a Braníku ze zastávky Jindřišská vedena do zastávky Senovážné náměstí, dále bude pokračovat jako linka č. 26 přes zastávku Hlavní nádraží směr Nádraží Hostivař.
 • Linka č. 6 bude ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále bude pokračovat jako linka č. 14 směr Spořilov.
 • Linka č. 7 bude v úseku Balabenka – Starý Hloubětín odkloněna přes zastávky Arena Libeň jih, Nádraží Libeň a Podkovářská.
 • Linka č. 12 bude ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Vltavská odkloněna přes zastávky Štvanice, Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Nádraží Vysočany, Kolbenova a Hloubětín do obratiště Lehovec.
 • Linka č. 14 bude ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále bude pokračovat jako linka č. 6 směr Kubánské náměstí.
 • Linka č. 15 bude ve směru od Kotlářky ze zastávky Masarykovo nádraží (v ulici Na Poříčí) odkloněna přes zastávky Bílá labuť, Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Bulovka a Ke Stírce do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka Březiněveská). V úseku Bílá labuť – Kobylisy bude v provozu pouze v pracovní dny cca od 6:00 hod. do 20:00 hod.
 • Linka č. 24 bude ve směru od Náměstí Bratří Synků ze zastávky Jindřišská odkloněna přes zastávky Senovážné náměstí, Hlavní nádraží, Viktoria Žižkov, Olšanské náměstí a Flora do obratiště Olšanské hřbitovy. Linka bude v provozu denně.
 • Linka č. 25 bude ve směru od Bílé Hory ze zastávky Vltavská vedena přes zastávky Dělnická, Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště.
 • Linka č. 26 bude ve směru od Nádraží Hostivař ze zastávky Hlavní nádraží vedena do zastávky Senovážné náměstí, dále bude pokračovat jako linka č. 3 přes zastávku Jindřišská směr Sídliště Modřany.
 • Linka č. 27 bude ve směru z centra ze zastávky Výstaviště odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Ortenovo náměstí, Dělnická a Maniny do zastávky Libeňský most.
 • Historická linka č. 42 bude vedena v trase Dlabačov – Královský letohrádek – Letenské náměstí – Strossmayerovo náměstí – Čechův most – Staroměstská – Národní divadlo – Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Národní třída – Národní divadlo – Újezd – Malostranská – Královský letohrádek – Dlabačov.
 • Noční linky č. 91 a 96 budou v úseku Lazarská – Strossmayerovo náměstí odkloněny přes zastávky Národní třída, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta a Čechův most.
 • Noční linka č. 92 bude v úseku Lazarská – Bílá labuť odkloněna přes zastávky Národní třída, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta, Čechův most, Dlouhá třída, Náměstí Republiky a Masarykovo nádraží (v ulici Na Poříčí).
 • Noční linka č. 94 bude v úseku Lazarská – Palmovka vedena přes zastávky Národní třída, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta, Čechův most, Strossmayerovo náměstí, Vltavská, Těšnov, Florenc, Křižíkova a Invalidovna.

Nově zavedené linky tramvají

V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové tratě v oblasti Masarykova nádraží a pokračující výlukou tramvají v úseku Palmovka – Libeňský most DPP zavádí v denním provozu:

 • Linku č. 30 v trase Březiněveská – Kobylisy – Bulovka – Palmovka – Florenc – Masarykovo nádraží (v ulici Na Poříčí) – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Hradčanská – Dejvická – Nádraží Veleslavín – Dědina.
 • a linku č. 34 v trase Libeňský most – Maniny – Vltavská – Bílá labuť – Masarykovo nádraží (v ulici Na Poříčí) – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Trojská – Kobylisy – Vozovna Kobylisy,

v nočním provozu pak:

 • Linku č. 90 v trase Palackého náměstí – Karlovo náměstí – Lazarská – Václavské náměstí – Hlavní nádraží – Olšanské náměstí – Flora – Olšanské hřbitovy (v úseku Palackého náměstí – Lazarská je v provozu pouze v uvedeném směru).

Nadále zůstává v provozu linka č. 31 v trase Spojovací – Ohrada – Palmovka – Balabenka – Vysočanská.

Doporučení pro přestupní vazbu vlak a tramvaj z/na Masarykovo nádraží

 • Směr Karlín, Libeň a do oblasti Holešovic: z vlakového nádraží dojít pěšky cca 170 metrů do ulice Na Poříčí do zastávky Masarykovo nádraží a dále pokračovat tramvajovými spoji.
 • Směr Žižkov: z vlakového nádraží dojít pěšky cca 200 metrů na Senovážné náměstí do stejnojmenné zastávky a dále pokračovat tramvajovými spoji.

Omezení automobilové dopravy

Po celou dobu rekonstrukce tramvajové tratě bude pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena Dlážděná ulice v celém úseku mezi Senovážným náměstím a Hybernskou ulicí a z větší části také z Havlíčkovy ulice. Po většinu času průběhu stavby bude Hybernská ulice jednosměrná k Opletalově ulici, řidiči v opačném směru budou navedeni na objízdnou trasu přes Senovážné náměstí.
V Havlíčkově ulici bude zakázáno parkování po celou dobu stavby. Pro zásobování bude zřízeno provizorní místo u křižovatky s ulicí Na Poříčí. Další omezení se budou měnit dle jednotlivých etap.

 • 1. etapa (29. dubna od 0:30 – 14. května do 6:00)

Bude uzavřen přejezd V Celnici – Na Florenci. Obsluha celé ulice V Celnici bude možná pouze od ulice Na Poříčí, a to obousměrně jedním jízdním pruhem s výhybnami. V této etapě lze očekávat dopravní komplikace a DPP doporučuje proto řidičům, aby do místa nezajížděli, pokud to nebude nezbytně nutné.

 • 2. etapa (14. května od 6:00 – 28. května do 6:00)

V podélném směru bude zcela uzavřena Havlíčkova ulice, ale obsluha ulice V Celnici již bude probíhat přes otevřený přejezd od ulice Na Florenci.

 • 3. etapa (28. května od 6:00 – 12. června do 6:00)

Úplná uzavírka křižovatky Havlíčkova – Hybernská pro všechny směry. Pokračuje uzavírka Havlíčkovy ulice z 2. etapy.

 • 4. etapa (12. června od 6:00 – 1. července do 0:01)

Uvolnění křižovatky Havlíčkova – Hybernská a současně uvolnění Havlíčkovy ulice od ulice Na Poříčí k ulici V Celnici.

Omezení pro chodce

Podélný pohyb chodců podél stavby bude umožněn po celou dobu rekonstrukce s případnými zúženími. Příčné přecházení přes stavbu bude možné zejména ve vazbě na příslušné příčné vazby po definitivních nebo provizorních přechodech.