Šestka má připomínky k tzv. parkovací novele

Rada městské části Prahy 6 se shodla na připomínkách k tzv. parkovací novele. Ta jednak zvyšuje hodinové sazby za parkování ve smíšených zónách a požaduje zpoplatnění parkování pro carsharing.

Rada souhlasí se zamezením parkování návštěvníků v modrých rezidentních zónách, a to i na omezenou dobu a souhlasí rovněž s požadavkem nového zavedení tzv. kreditu rezidenta, který by za poplatek mohl poskytnout svým návštěvám parkování v modré zóně ve výši 120 hodin ročně a to v okolí do 400 metrů od místa svého bydliště. Rada dále souhlasí se zrušením možnosti parkování elektromobilů zdarma bez omezení a se zavedením tzv. „Návštěvnického paušálního oprávnění“.

„Praha 6 podporuje návrh, aby modré zóny sloužily pouze pro rezidenty a pro návštěvy byly určité smíšení fialové zóny, kde mohou parkovat návštěvníci, i rezidenti. K tomu podporujeme návrh na kredit hodin pro rezidenta, který by umožnil rezidentovi nakoupit omezený počet hodin k parkování pro jeho návštěvy (rodinné návštěvy, instalatéři apod.) v modré zóně. Zároveň bychom uvítali, kdyby hlavní město zvýšilo počet odtahů vozidel, které v zónách parkují neoprávněně. To by zvýšilo respektování zón ze strany řidičů. V současné době je v průměru odtaženo jedno vozidlo denně, což je při velikosti Prahy 6 žalostně málo,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Praha 6.

Souhlas je i se zpoplatněním jízdní soupravy s přívěsným vozíkem či zrušením přenosného parkovacího oprávnění.

V ceníku samotném jsou dvě zásadní změny. První změnou je zrušení 2. zvýhodněného vozidla rezidenta v ceně 7.000 Kč / rok.

Nynější ceník rezidenta:
1. vozidlo 1.200 Kč / rok
2. vozidlo 7.000 Kč / rok
každé další vozidlo 24 – 36.000 Kč / rok dle cenové oblasti

Navržený ceník:
1. vozidlo 1.200 Kč / rok
každé další vozidlo 24 – 36.000 Kč / rok dle cenové oblasti

Druhou související změnou je ovšem skutečnost, že se cena parkovacího oprávnění nově určuje nejen dle pořadí vozidla daného subjektu, ale i dle pořadí dané RZ vozidla v rámci celé Prahy. Pro vysvětlení, jedno vozidlo nebude moci získat zlevněné parkovací oprávnění na více městských částech.

Současný materiál řeší především principy fungování zón placeného stání, ale neobsahuje ceny u jednotlivých položek (hodinové parkování na smíšených zónách, či cena kreditu parkovacích hodin pro návštěvy rezidentů). Cenotvorba bude dle vyjádření předsedy Komise RHMP pro parkovací a silniční dopravu a náměstka primátora pro oblast dopravy až druhou fází projednávání.

Na území městské části Praha 6 se nyní nachází oranžová (pouze návštěvnická zóna) jen před ÚMČ Praha 6. V ostatních případech ZPS v Praze 6 se jedná o mix smíšených fialových zón (pro rezidenty i návštěvy) a rezidenčních modrých zón (pro rezidenty – u návštěv omezeno na max. 2-3 hodiny parkování). Nový systém zón by umožnil parkovat v modrých zónách pouze rezidentům, příp. návštěvám rezidentů na základě kreditu.

Smíšené fialové zóny by umožňovaly nadále parkování pro rezidenty a návštěvníky MČ.  

TZ Praha 6