Praha 6 má připomínky k lanovce mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi

Projekt lanové dráhy mezi Nádražím Podbaba, Trojou a Bohnicemi je ve fázi dokumentace vlivů na životní prostředí. Městská část Praha 6 je vůči myšlence lanové dráhy v severní části hlavního města dlouhodobě vstřícná, s předloženou podobou projektu ovšem nesouhlasí.

Záměr předpokládá výstavbu lanovky se třemi zastávkami (Podbaba, Troja, Bohnice), která má být součástí pražského systému městské hromadné dopravy. Plánovaná celková délka lanové dráhy je 2,3 km. Lanovka má mít 17–19 kabin, každou pro 35 cestujících.

„Praha 6 zastává názor, že dlouhodobým řešením je spojení Podbaby, Troji a Bohnic pomocí tramvajové trati. Lanovou dráhu považujeme jako možné dočasné spojení obou břehů Vltavy do té doby, než bude moci být tato tramvajová trať dokončena,“ uvádí Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu.

Městská část ovšem dlouhodobě upozorňuje, že v koordinaci s projektem lanové dráhy musí být vyřešena i otázka záchytného parkoviště ve vazbě na konečnou stanici Podbaba. „Předložená dokumentace otázku parkování na podbabské straně vůbec neřeší, vedle toho neřeší ani otázku pěších vazeb v Podbabě s ohledem na bezpečné přestupy. Z toho důvodu jsme byli nuceni vydat k záměru lanové dráhy negativní stanovisko,“ uvádí Petr Palacký, radní pro životní prostředí a klima.

Vyjádření městské části se týká posuzování vlivů záměru na životní prostředí, nikoli ekonomických otázek souvisejících s výstavbou a následným provozem lanové dráhy.

TZ Praha 6