Názory na lanovou dráhu Podbaba – Bohnice

CNN Prima News otevřela 13. listopadu téma lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. Součástí článku jsou názory několika zastupitelů hl. m. Prahy.

K tématu jsem se na vyžádání vyjádřil následovně: „Praha 6 zastává názor, že dlouhodobým řešením je spojení Podbaby, Troji a Bohnic pomocí tramvajové trati. Lanovou dráhu považujeme jako možné dočasné spojení obou břehů Vltavy do té doby, než bude moci být tato tramvajová trať dokončena,“ uvedl ve vyjádření zaslaném CNN Prima NEWS Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní pro dopravu.