Miliónová pokuta pro dopravce jezdící linku 164

Během první poloviny roku 2023 se zásadně zhoršila kvalita autobusů na lince 164, kterou provozuje dopravce ABOUT ME. Vozy jezdily ve vizuálně hrozném technickém stavu, či nejezdily vůbec a spoje byly rušeny. Na linku si stěžovali nejen cestující z linky spojující Malovanku, Petřiny a Řepy, ale také zastupitelé městské části Praha 6.

Problémy s linkou byly řešeny na jednání bezpečnostně-dopravní komisi RMČ Praha 6, kde téma otevřel pirátský zastupitel Miloš Vlach. Problémy s linkou 164 řešil také Martin Marek (ODS), místostarosta pro dopravu MČ Prahy 17, který k tomu svolal společné jednání Prahy 6, Prahy 17 a Ropidu. Na tomto jednání, které proběhlo v červenci, nás zástupci ROPIDu ubezpečili, že problémy s dopravce ABOUT ME intenzivně řešili a zmiňované prohřešky také pokutovali.

„Zhoršenou situaci v provozu linek dopravce About Me, zejména mezi březnem a květnem, jsme zaznamenali. Se zástupci tohoto dopravce jsme proto měli několik jednání, kde jsme požadovali zlepšení stavu zejména v oblasti průběžných oprav vozového parku a v zobrazování informací ve vozidlech. V období od ledna do května 2023 přesáhly sankce, které byly tomuto dopravci vyměřeny, částku 1 mil. Kč. Prohřešky ze zhoršené kvality provozu vztažené k lince 164 představovaly cca 40 % z této částky. Dopravce About Me na základě těchto jednání zareagoval nejen personálními změnami, má také pro linku 164 zasmluvněnu dodávku dalšího nového autobusu délky 10,5 m. Byť situace na lince 164 určitě ještě není optimální, již před prázdninami bylo možné zaznamenat alespoň dílčí zlepšení, zejména v oblasti vnitřních i vnějších informací na vozidlech a jejich technického stavu. Ve spolupráci se zástupci MČ Praha 6 pak průběžně řešíme na trase linky 164 i dalších linek opatření, která by dokázala eliminovat vznikající zpoždění a tím zvýšit i pravidelnost provozu všech autobusových spojů,“ říká Martin Šubrt, náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing v organizaci ROPID.

Během letních prázdnin se situace na lince 164 skutečně zlepšila a tak doufejme, že kvalita a standardy PID budou na lince 164 dodržovány i od září v rámci plného provozu.