Když kolabuje Svatovítská, autobusy MHD jedou po kolejích a nezastavují v Kafkově

Čím dál větší regulování vjezdů do tunelů Městského okruhu způsobuje kolaps dopravy v Praze 6 a to nejenom v Břevnově na Patočkově ulici, ale také v oblasti Prašného mostu, Svatovítské a Vítězného náměstí. Nehybné kolony netrápí jen automobilisty, ale také cestující v městské dopravě.

Proto zhruba od května řídí při nejhorších kolonách Dopravní podnik hl. m. Prahy autobusové linky jezdící z Dejvické do Břevnova dispečersky (linky 143, 149 a 180). Na pokyn dispečerů jedou autobusy ze zastávky Dejvická z ulice Jugoslávských partyzánů středem Vítězného náměstí po tramvajových kolejích a následně stanicují ve stejnojmenné tramvajové zastávce. Dále jedou po kolejích až do zastávky Prašný most, která je společná i v běžném provozu pro autobusy a tramvaje. Díky tomuto opatření se v dobách nehybných kolon aut čekajících na otevření vjezdů do tunelů podaří protáhnout autobusy zrychleně až k zastávce Vozovna Střešovice. Tím, že jedou v těchto případech autobusy po kolejích, projíždí zastávku Kafkova a náhradně staví na zmíněném Vítězném náměstí.

V prvních týdnech bohužel nebyla vždy řádná informovanost cestujících na zastávce Kafkova v době, kdy v ní autobusy nestavěly. Poté, co jsem se 18. května o problematice dozvěděl od občanů, kontaktoval jsem zástupce dopravního podniku a požádal o lepší informovanost. Od druhého dne, 19. května, dopravní podnik v těchto případech začal na zastávku Kafkova umisťovat sdělení pro cestující, že je zastávka dočasně zrušena a spoje zastavují v zastávce Vítězné náměstí. Jsem rád, jak pružně na podnět zareagoval dopravní úsek v DPP.

Protože se jízda autobusů po kolejích v posledních měsících osvědčila a snížily se zpoždění autobusů, probíhají jednání a přípravy na realizaci trvalé jízdy autobusů po kolejích z Dejvické k Vozovně Střešovice, jak jsem byl informován zástupci z Ropidu. K realizaci některých opatření se využije i probíhající tramvajovou výluku.

I když se povede zrychlit spoje MHD, zůstává tady pořád úkol, aby Praha začala regulovat příjezdy k tunelům Městského okruhu už na začátcích hlavního města a nikoliv až těsně před tunely.