Proběhlo setkání radních s občany Šáreckého údolí

V pozdním odpoledni posledního květnového dne se na hřišti Žežulka sešli zástupci MČ Praha 6 s místními obyvateli, aby společně prodiskutovali aktuální témata, která se s touto oblastí pojí. Akce se konala pod sluneční oblohou v uvolněné a přátelské atmosféře, ke které jistě přispěla i již krásně zelená příroda Šáreckého údolí.

Hlavním tématem setkání byly otázky týkající se dopravy a bezpečnosti, životního prostředí, územního rozvoje, správy majetku a v neposlední řadě také školství. Občané tak měli možnost obejít jednotlivá stanoviště, z nichž každé bylo spojeno s konkrétním tématem a zastoupeno příslušným radním a vedoucím odboru, kteří mají dané téma v gesci.

V průběhu setkání se ukázalo, že místní lidé jsou velmi aktivní, zajímají se o dění v jejich městské části a na setkání se velice dobře připravili. Se svými konkrétními dotazy, návrhy a podněty obklopili stanoviště radního pro dopravu MČ Prahy 6 Ondřeje Matěje Hrubeše (ODS) a vedoucího odd. státní správy Odboru dopravy MČ Prahy 6 Miroslava Sachla, kteří se snažili být nápomocni a nalézt vhodná řešení pro jejich problémy. Velkým tématem, který trápí místní obyvatele, se zdá být nedodržování rychlosti na místních komunikacích, především v ulici V Podbabě a V Šáreckém údolí. Diskuse se rozběhla také kolem právě probíhající rekonstrukce ulice V Šáreckém údolí, problémy s kanalizací v ulici V Podbabě, řešila se výměna sloupů veřejného osvětlení v ul. V Šáreckém údolí a neopomenulo se i tradiční téma nalezení vhodného řešení pro parkování, které by zajistilo místním občanům dostatečnou kapacitu k parkování. Tématem byly také linky městské hromadné dopravy. Místní obyvatelé žádají, aby linka 116 se vrátila do historické trasy Dejvická – Bořislavka. V posledních letech byla totiž linka zkrácena na Jenerálku, popř. odkloněna do Nebušic a ztratila se přímá vazba na metro Bořislavka.

„Setkávání s občany v místech, která jsou jejich domovem, považuji za velmi úspěšná a přínosná pro všechny zúčastněné strany. Pro obyvatele dané lokality jsou příležitostí k vyjádření svých názorů i obav a k získání odborných informací od zástupců naší městské části, kteří na oplátku od občanů dostanou cenné připomínky a mohou tak plánovat své kroky s ještě větším zacílením na specifické potřeby obyvatel dané lokality. Proto budu velmi rád, když se tuto tradici setkávání podaří udržet.“ říká radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).