Nové cyklopruhy pro odbočení do cykloobousměrky Velvarská

Na místní komunikaci Velvarská v pražských Dejvicích došlo v úseku ul. Gymnasijní – ul. Glinkova k úpravě značení pro cyklisty. Ač pro motoristy je ulice jednosměrná, pro cyklisty je zde obousměrný provoz. K novému dopravnímu značení došlo v navazující křižovatce ulic Gymnazijní a Velvarská, kde jsou zřízený bezpečnější odbočující cyklopruhy.

„Cyklodopravě na šestce fandíme. Nové cyklopruhy pro bezpečnější odbočení z Gymnazijní ulice ještě více zlepšili používání cykloobousměrky ve Velvarské ulici,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), randí pro dopravu MČ Praha 6.