Ve Střešovicích byla požehnána socha svatého Kryštofa, patrona všech řidičů

V sobotu 26. listopadu Dopravní podnik hl. m. Prahy představil veřejnosti sochu svatého Kryštofa. Požehnání dal soše patrona poutníků, cestujících a řidičů emeritní arcibiskup pražský Dominik Duka. Autorem sochy na dvoře střešovické vozovny je řezbář a sochař Ondřej Blahník.