Praha 6 podmiňuje rekonstrukci stranice metra Hradčanská výstavbou bezbariérových výtahů

Dopravní podnik hl. m. Prahy plánuje na konci roku 2025 zahájit zásadní modernizaci stanice metra Hradčanská. Praha 6 požaduje, aby stanice v rámci rekonstrukce získala bezbariérový přístup. 

Městská část Praha 6 se z pozice účastníka řízení vyjádřila k chystané rekonstrukci stanice Hradčanská a své požadavky stvrdila usnesením rady. Vzhledem k tomu, že stanice bude minimálně po dobu deseti měsíců kompletně uzavřena, dojde k výraznému omezení a zásahu do fungování veřejného prostoru. „Uzavření stanice metra Hradčanská bude mít negativní dopad na cestování městskou dopravou. Proto je zcela zásadní včas zahájit debatu s dopravním podnikem a Ropidem k posílení kapacit povrchové dopravy, mimo jiné trvalým nasazením souprav na linku 2,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu Prahy 6, který byl jednáními pověřen. Praha 6 také trvá na tom, aby stanice dostala bezbariérový výtah spojující nástupiště metra s ulicí Dejvická. „Stanice metra Hradčanská už jednou kompletní rekonstrukcí procházela v letech 1995 až 1996. I tehdy byla chyba, že se nestala stanice po rekonstrukci bezbariérová. Proto je zcela neakceptovatelné, aby nyní proběhla další rekonstrukce bez výstavby druhého vestibulu s bezbariérovými výtahy do ulice Dejvická,“ dodává radní Hrubeš. Praha 6 chce současně dohlížet na to, aby se zábory pro staveniště směrem do Dejvic omezily na minimum.

Stanice metra Hradčanská. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Stanice metra Hradčanská. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš

Modernizace stanice, která je jednou z provozně nejstaršího úseku „áčka“ z roku 1978, by měla být zahájena ke konci roku 2025 nebo začátkem roku 2026. Opravy budou zahrnovat opravy nástupišť, vestibulu i výstupů z metra, klíčová je pak výměna pohyblivých schodů, které jsou za hranicí životnosti. V plánu je rušení části obchodů, aby mohla být znovu odhalena stěna s původními uměleckými reliéfy, které budou restaurovány. V rámci projektu jsou řešena i ochranná opatření proti účinkům bludných proudů. U vstupu do parku Charlotty G. Masarykové je proto navrženo trvalé osazení měřící podzemní sondy. V současné době je kompletována dokumentace pro stavební povolení, následovat bude dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Investorem akce je pražský dopravní podnik.

TZ Praha 6